Blog

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC)

GSTC, sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar belirleyen uluslararası bir kuruluştur. GSTC’nin (Global Sustainable Tourism Council) kamu politika yapıcıları ve destinasyon (seyahat edilecek yerler) yöneticileri için destinasyon kriterleri…
Blog

Kurumsal Sürdürülebilirlik Denetimi

Sürdürülebilirlik denetimleri, şirketlerin faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ne oranda benimsediğini doğrulamak amacıyla yürütülen bir süreçtir. Tasarım, üretim, insan kaynakları yönetimi, tedarik zinciri, satış ve pazarlama gibi…
Blog

Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi

Bir ürünün satın alma ,kulanımı,bakımı ve bertaraf fiyatını kapsayan yani tüm sahip olma maliyetini incelemeyi sağlayan bir analiz sistemidir.Mevcut olabilecek en uygun maliyetli seçeneği bulabilmek için toplam sahip olma maliyetinin incelenmesidir.Bu yöntem…
Blog

Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi (O-LCA)

O-LCA analizinin amacı ; Kurumsal aktiviteler kaynaklı çevresel etkilerin ölçümü, takip edilmesi, değerlendirilmesi ve azaltımıdır . O-LCA çalışmaları kurumsal ve çevresel performans iletişiminin temel adımını oluşturmaktadır.Organizasyonel…
Blog

ABD Kongresi'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Raporu

ABD Kongresi, 21 Şubat 2023 tarihinde AB yönetimi tarafından hazırlanan Sınırda Karbon Düzenlemesi ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin (BCA – Border Carbon Adjustments) geçmişi ve bu konuyla ilgili AB’de yürütülen…
Blog

ABD Enflasyonu Düşürme Yasası ve Temiz Enerji

ABD’nin temiz enerji ve iklim değişikliği konusunda almış olduğu bazı önemli kararlar Ağustos 2022’de Başkan Joe Biden’ın imzasıyla yasa haline getirildi. Bu karar iklim krizinin getirmiş olduğu tehditlerle yüzleşmede ABD’nin rollerini yeniden…
Blog

Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Yönetimi

Sürdürülebilir turizm, turizm faaliyetlerinin tüm aşamalarında çevre ve yerel topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirildiği turizm yönetimi yaklaşımıdır. İnsan odaklı bir endüstri olan turizm, doğru bir planlama ile yerel ekonomilerin…
Blog

REPowerEU - AB Enerji Tasarrufu Planı

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklı küresel enerji piyasasının bozulmasına ilişkin REPowerEU planını oluşturdu. AB, Avrupa’nın enerji sistemini dönüştürmek iki acil durum olduğunu beyan ediyor.