Blog

Sürdürülebilir Atık Yönetiminin Önemi

Çevre dostu bir gelecek inşa etmek, günümüzün en önemli önceliklerinden biridir. Sürdürülebilir atık yönetimi, bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynamaktadır. Sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek atık yönetiminde adımlar atmamız…
Blog

Biyoçeşitlilik Nedir? Doğal Yaşam İçin Neden Önemlidir?

Biyoçeşitlilik Nedir?Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki canlı organizmaların genetik, türsel ve ekosistem düzeylerindeki çeşitliliği ifade eder. Genetik çeşitlilik, aynı türün bireyleri arasındaki genetik farklılıkları kapsar. Türsel çeşitlilik, bir…
Blog

Yeşil Liman Sertifikası

Yeşil Liman Sertifikası, limanların çevresel sürdürülebilirlik performansını değerlendiren ve sertifikalandıran bir programdır. Bu sertifika, limanların çevresel etkilerini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak, atık yönetimini iyileştirmek ve doğal…
Blog

SME Climate Hub ile KOBİ İklim Taahhüdü Nasıl Yapılır?

KOBİ İklim Taahhüdü Nedir?KOBİ İklim Taahhüdü, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İklim Eylemi Şeması gibi birçok ortaklıkla kurulmuştur. İklim Eylem Taahhüdü, küçük ve…
Blog

Küresel Isınma: Tanımı, Nedenleri ve Sonuçları

Küresel ısınma, dünya genelindeki iklim değişikliklerinin en önemli ve endişe verici sonuçlarından biridir. Son yıllarda, insan faaliyetlerinin neden olduğu sera gazı emisyonları atmosferde birikmekte ve dünyanın ısınmasına yol açmaktadır. Bu fenomen…
Blog

Sürdürülebilir Malzemeler ve Kullanım Alanları

Sürdürülebilirlik günümüzde giderek daha önemli hale gelen bir kavram haline gelmiştir. Doğal kaynakların tükenmesi, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar, insanları sürdürülebilir çözümler aramaya yönlendirmiştir. Bu bağlamda, sürdürülebilir…
Blog

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama

Son zamanlarda, iklim değişikliği konusu giderek daha önemli hale gelmektedir. İklim değişikliği, dünya genelindeki birçok ülkeyi etkisi altına almaktadır. Bu nedenle, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve karbon salınımını azaltmak için birçok…
Blog

Karbon Vergisi Nedir?

Son yıllarda küresel ısınmanın etkilerinin giderek artması, dünya genelinde çevre bilincinin yükselmesine neden olmuştur. Bu nedenle, çevre dostu politikalar ve uygulamalar önem kazanmıştır. Bu kapsamda, karbon vergisi uygulaması da dünya genelinde…
Blog

Sürdürülebilirlik Raporlaması ile İlgili Güncel Gelişmeler

Sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının ve uygulamalarının önemli bir parçasıdır. Sektör, ürün ve hizmet türü fark etmeksizin birçok şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını paydaşlara…