Blog

Sürdürülebilirlik Raporlaması ile İlgili Güncel Gelişmeler

Sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının ve uygulamalarının önemli bir parçasıdır. Sektör, ürün ve hizmet türü fark etmeksizin birçok şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını paydaşlara…
Blog

Su Ayak İzi Nedir?

Su, yaşamın temel bir bileşenidir ve tüm canlıların hayatta kalması için gereklidir. Ancak, su kaynakları sınırlıdır ve insan faaliyetleri nedeniyle giderek azalmaktadır. Su kaynaklarının sınırlı olması ve insanların su kullanımının artması…
Blog

Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır?

Karbon ayak izi, bireylerin ve kurumların çevreye olan etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu nedenle, karbon ayak izini azaltmak, çevrenin korunması için önemlidir. İşte karbon ayak izini azaltmak için bazı yapılması gerekenler. I. Evde Karbon Ayak İzini Azaltma…
Blog

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Karbon ayak izi, bir kişi veya kuruluşun sera gazı emisyonlarının doğrudan ve dolaylı etkilerini ölçen bir ölçümdür. Bu ölçüm, iklim değişikliği ile mücadelede oldukça önemlidir. Karbon ayak izi hesaplama işlemi, bir kişinin veya kuruluşun sera gazı…
Blog

Şirketlerde Sürdürülebilirlik Altyapısının Kurulması

Sürdürülebilirlik, hem bireylerin hem de işletmelerin çevreyi korumanın ve sosyal sorumluluğu teşvik etmenin önemini fark etmesiyle son yıllarda giderek daha önemli bir konu haline gelmiştir. Şirketlerin sürdürülebilirlik üzerinde olumlu etki yaratabilmeleri…
Blog

Sürdürülebilir Yaşam: İpuçları ve Yöntemler

Sürdürülebilir Yaşam Nedir?Sürdürülebilir yaşam, doğal kaynakların ve çevrenin gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde kullanıldığı bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzı, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği…
Blog

İklim Değişikliği ve Etkileri

İklim Değişikliği Nedir?Dünya üzerinde son yıllarda meydana gelen hava koşulları, doğal afetler ve doğal kaynakların tükenmesi gibi olaylar, iklim değişikliğinin varlığını göstermektedir. İklim değişikliği, dünyadaki sıcaklık, yağış…
Blog

Alternatif Yakıtlar Altyapı Direktifi (AFID)

Alternatif Yakıtlar Altyapısı Direktifi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından 29 Eylül 2014 tarihinde kabul edilmiştir. Direktifin ele aldığı temel konular şu şekildedir:AFID, AB üyesi devletlerin alternatif yakıtların ve bunların…
Blog

Sürdürülebilir Moda ve Giyim: Geleceğin Moda Endüstrisi

Sürdürülebilir moda ve giyim, dünya genelinde giderek daha fazla insanın dikkatini çeken bir konu haline gelmiştir. Son yıllarda, insanların doğal kaynakları tüketme ve çevre kirliliği sorunlarının farkına varması, moda endüstrisinde değişime sebep…
Blog

Sürdürülebilir Turizm Belgesi

Sürdürülebilir Turizm Belgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA’nın beraber yürüttüğü Sürdürülebilir Turizm Programı çerçevesinde düzenlenmektedir. Bakanlık ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Küresel Sürdürülebilir Turizm…