Blog

Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Günümüzde sürdürülebilirlik ekonomik başarı, çevre korunması ve sosyal sorumluluk alanındaki gelişmeler ile paralel olarak ilerleyebileceği kabul edilen bir gerçektir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi Nedir?

Bunda yola çıkarak uluslararası alanda söz sahibi olmayı isteyen kurumlar, bünyelerine kurumsal sürdürülebilirlik prensibini hızlı ve doğal bir biçimde entegre etmelidir.

Firmalar hedefledikleri bu prensipler için ulusal ve uluslararası sürdürülebilir prensipler altında, teknik, sosyal ve ekonomik konular kapsayan geniş bir hizmet yelpazesi kurumsal sürdürülebilirlik danışmanlığı ile sunulmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik danışmanlığında belli başlı maddeler altında işlenmektedir. Bu başlıklar şu şekildedir:

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Sürdürülebilirlik ile çevresel, sosyal, etik, ekonomik ve yönetim ile ilgili riskleri belirleme fırsatı değere dönüştürülerek şirketin finansal sürdürülebilirliğini koruması amaçlanarak uygulanan bir strateji olarak gösterilebilir.

Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi

Günümüzün dinamik piyasalarında şirketlerin klasik anlamda kurumsal yani finansal ve büyüme odaklı stratejilerinin tek başına yeterli olmadığından farklı boyutlarda entegre edilebilmesi için sistematik bir gösterge yönetimi diğer bir deyiş ile indicator management sürdürebilirlik stratejisinin temellerini oluşturmaktadır. Gösterge yönetimi amacı potansiyellerini tanımlayarak çözüm önerileri getirmesidir. Getirilerini şu ana başlıklar altında maddeler halinde sıralarsak;

 • Maliyet tasarrufu potansiyelleri keşfetme,
 • Risk ve fırsat farkını anlama,
 • Organizasyon ve çalışan yetkinliğini artırmak,
 • Şirket imajını yükseltme,
 • Yeni pazar girişimi, mevcut Pazar geliştirme ve farklılaştırması.

şeklindedir.

Sürdürülebilirlik Raporu

Ekonomik, çevresel ve sosyal parametreler göz önüne alınarak hazırlanan raporlarda kullanılan genel bir kavramdır. Sürdürülebilirlik raporu, şirketler için sürdürülebilir gelişim amacı doğrultusunda yol alırken kendilerini iç ve dış paydaşlar ile hesap verebilir ve güvenilir kılmayı araç olarak tanımlamaktadır.

Sürdürülebilirlik raporunu hazırlayan şirketin sürdürülebilirlik performansını dengeli ve makul bir şekil içerisinde açıklar ve değerlendirir. Rapor şirketin paylaşları ile yaptığı pozitif ya da negatif her türlü katkıya yer vermelidir. Ayrıca bu raporlar şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini, projelerini ve yönetim tarzını açıkça gösterir. Genel hatları ile raporun bir şirkette tüm önemli paydaşların bilgi ihtiyaçlarını karşılayan içerik ve kalitede olması hedeflenir. Raporlama yapan ya da yapmayan tüm şirketler göz önüne alındığı zaman, raporlamanın daha çok marka bilinirliği ve rekabet avantajına etkileri vurgulanmakta ve finansman sağlama konusunda da raporlama etkileri düşük kaldığı düşünülmektedir.

Karbon Yönetimi

Kyoto protokolü çerçevesinde aynı zamanda 2012 tarihli 28274 sayılı Resmi Gazete yayınında “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği” belli kurum ya da kuruluşların sera gazı emisyonu takibi yapmalı zorunludur. Özellikle uluslararası platform için hizmet veren kuruluşlar sera gazı envanterlerini uluslararası standart ve normlarca uygun olarak tespit ettirmeleri ve raporlamaları istenmektedir.

Sürdürülebilirlik Eğitimi

Sürdürülebilirlik alanında belirli bilgilendirme eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlere maddeler halinde bakacak olursak:

 • Genel Sürdürülebilirlik,
 • Ürün Sürdürülebilirliği,
 • İklim Sürdürülebilirliği,
 • Karbon Ayakizi,
 • Entegre Atık Yönetimi.

Daha fazla bilgi için Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi sayfamızı inceleyebilirsiniz

Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı başlığı altında verilen diğer eğitimler ise şu şekildedir:

 • YEŞİL BİNALAR
  • LEED Danışmanlığı
  • BREEAM Danışmanlığı ve Denetimi
  • EDGE Danışmanlığı ve Denetimi
  • ENVISION Danışmanlığı
  • Well Danışmanlığı
  • Sıfır Enerji Evleri
  • Yeşil Yıldız Danışmanlığı
 • ENERJİ VERİMLİLİĞİ
  • Enerji Yönetimi
  • Enerji Etüdü / VAP
  • Enerji Modellemesi
  • İşletmeye Alma (Commissioning)
  • Enerji Kimlik Belgesi
 • KURUMSAL KARBON AYAKİZİ ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI
  • Karbon Yönetimi
  • QuickCarbon Yazılımı
 • KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  • Sürdürülebilirlik Stratejisi
  • Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi
  • Sürdürülebilirlik Raporlaması: GRI
  • Karbon Yönetimi
  • Sürdürülebilirlik Eğitimleri
 • ÜRÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
  • EPD – Çevresel Ürün Beyanları
  • LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
  • Ürün Karbon Ayakizi
  • Özgün Beyanlar (Self-declarations)
 • AKUSTİK
  • Akustik Danışmanlığı
 • ALTERNATİF ENERJİ
  • Fizibilite
  • Proje Yönetimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Faydaları

Sürdürülebilirlik raporlarının sağladığı faydaları maddeler halinde sıralayacak olursak;

 • Yatırımcı, paydaş ve karar vericiler finansal verilerin ötesinde şirket değerini daha fazla görmektedir.
 • İşletmelerin risk analizi ve risk yönetimleri iyileşir.
 • Yeni yatırımcıların işletmeye yönlendirilmesi.
 • Marka algısı ve güvenilirlik.
 • Sektörde rekabet.
 • Temeli sağlam ekonomik büyüme.
 • Devlet desteği ve teşviği.
 • Çalışan sadakat, güven ve motivasyon artışı.

Kurumsal sürdürülebilirliğin çevreye faydaları ise;

 • Gelecek için katkı sağlaması,
 • Konu hakkında bilinçlenme,
 • Çevreye zarar vermeden kalkınma politikası gelişimi,
 • Toplumun kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi.

şeklindedir.

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın