Blog

İklim Kanunu

İklim değişikleri çözümü üzerinde birçok kurum ve kuruluşların projeleri vardır. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde planlanan, hedeflenen çalışmaların yasal olarak bağlayıcı kılınmak istenmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri…
Blog

İklim Krizi: Dünya'nın Geleceği Tehlikede

iklim krizi son yılların en önemli ve ciddi sorunlarından biridir. İklim krizi, dünya genelindeki iklim koşullarının ciddi ve kalıcı bir şekilde değişmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu değişiklikler, dünya üzerindeki ekosistemleri ve doğal…
Blog

Karbon Yakalama Teknolojileri

Karbon yakalama ve depolama, CO2‘nin kaynağından ayrıştırılması, taşınması ve uygun noktalarda depolanması gibi süreçleri kapsamaktadır. Karbon yakalama ve depolama (CCS – Carbon Capture and Storage), karbondioksitin endüstriyel ve enerji ile…
Blog

İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi

Karbon yönetimi, işletmelerin iklim değişikliği üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkileri ele almak için yürüttüğü çalışmaların tümünü ifade eder. Bu entegre yaklaşım, etkili bir çevre yönetimi için gerekli olup çoğu zaman işletmelerin zorlu…
Blog

Gezegenimiz İçin Çağrı: Avrupa Yeşil Mutabakatı

11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil Mutabakatı – EU Green Deal”, iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) önceki taahhütlerini daha geniş ve daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yol…
Blog

Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu ve Finansman Araçları

Bir ülke ya da kurumun sürdürülebilirlik misyonunu tamamlayabilmesi için faaliyetlerini ekonomik açıdan da sürdürülebilir hale getirmesi gerekmektedir. Ülke bazında ele alındığında sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu sürekli artan kişi başı milli…
Blog

Yeşil Satın Alma

Çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmenin yollarından biri de bireysel ve kurumsal düzeyde verilen satın alma kararlarıdır. Satın alma alışkanlarının her yönüyle çevreyle uyumlu hale getirilmesi günümüzde giderek popüler olmaya başlayan yeni bir…
Blog

Çevresel Etki Analizi ve Doğa Koruma

Çevresel etki analizi bir proje, operasyon ya da süreç konusunda karar veren taraflara söz konusu çalışmanın olası etkileri hakkında bilgi sağlayan bir çevresel karar destek aracıdır. Bu analizin amacı, önerilen bir gelişmenin potansiyel çevresel, sosyal ve…