Blog

Çevresel Etki Analizi ve Doğa Koruma

Çevresel etki analizi bir proje, operasyon ya da süreç konusunda karar veren taraflara söz konusu çalışmanın olası etkileri hakkında bilgi sağlayan bir çevresel karar destek aracıdır. Bu analizin amacı, önerilen bir gelişmenin potansiyel çevresel, sosyal ve…
Blog

Çatı GES Projeleri Kurulumu

Günümüzde artan enerji maliyetleri bireyleri, kurumları ve hükümetleri yenilenebilir enerji projelerine yatırım konusunda daha fazla teşvik etmeye başladı. Bu projelerden en yaygın ve fiyat / performans açısından en uygun olanlarından biri çatı üzerine…
Blog

Rüzgar Enerji Santrali Kurulumu

Rüzgar enerjisi santralleri, yaşam döngüsü boyunca doğru planlamalar yapıldığı takdirde dünyanın en temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından biridir. Bu santrallerin temel yapıtaşı haliyle rüzgar türbinleridir. Hedeflenen kapasiteye bağlı olarak…
Blog

Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu

Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında maliyet, uygulanabilirlik ve verimlilik açısından öne çıkan en temel kaynaklardan biridir. Birçok yenilenebilir kaynağa göre tarihi eski yıllara dayanan güneş enerjisi, teknolojinin gelişmesi ve…
Blog

AB Orman Stratejisi

AB Orman Stratejisi (EU Forest Strategy) Nedir?AB Orman Stratejisi, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında geliştirdiği en önemli stratejilerden biridir. 2030 yılında gerçekleştirmek üzere çok kritik hedefler belirleyen strateji, AB Biyoçeşitlilik…
Blog

Havacılık Endüstrisinde Sera Gazı Emisyonları

Havacılık endüstrisi özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çok büyük bir gelişme göstermiştir. Gelişen teknoloji ve artan nüfusla beraber uçakla yolculuk yapmak çok daha cazip hale gelmiş ve bu da ülkelerin ticari uçuş operasyonlarını…
Blog

PAS 2070 Nedir?

Şehirleri daha sürdürülebilir kılmak, 21. yüzyılın en önemli zorluklarından biridir. Şehirler, doğal çevre üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve özellikle çevresel değişime karşı savunmasızdır. Bu nedenle, iklim değişikliğiyle mücadele söz konusu…
Blog

AB Yenilenebilir Enerji Direktifi Revizyon Önerisi

Avrupa Komisyonu, Kasım 2016’da “Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji” girişimini yayınlamıştır. Bu paketin bir parçası olarak, mevcut Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin yeniden düzenlenmesi için bir yasama önerisini kabul etmiştir. Ortak karar…
Blog

Türkiye'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkinma Hedefleri

Türkiye 1992 yılında Rio’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan sonra 7. Kalkınma Planından başlayarak tüm Kalkınma Planlarında sürdürülebilir kalkınma kavramına somut olarak yer vermiştir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kalkınma…
Blog

Sürdürülebilir Kalkınma

Brundtland Komisyonu, sürdürülebilir kalkınmayı şu şekilde tanımlar:“Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma.”II.Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen…