Blog

İklim Kanunu

İklim değişikleri çözümü üzerinde birçok kurum ve kuruluşların projeleri vardır.  Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde planlanan, hedeflenen çalışmaların yasal olarak bağlayıcı kılınmak istenmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Avrupa Parlamentosu’ da ‘Avrupa İklim Kanunu’ olarak yasallaşmıştır.

İklim Kanununun Getirecekleri

Sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda AB ülkelerinin birlikte koordineli çalışması, açık ve sorulara cevap bir ortamın oluşturulmasının zeminini hazırlamıştır. Daha öncesinden verilmiş sözlerin, planlamış hedeflerin gerçekleşmesi bir yasal zemine bağlanmıştır. Avrupa Yeşil Mutabakatı; döngüsel bir ekonomiye geçerek ve iklim değişikliğinin önüne geçerek, biyolojik çeşitlilik kaybını önleyerek ve kirliliği en aza indirmeyi, var olan kaynakların en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyordu. Bu kanunla; düzenlemeler yaparak daha verimli bir çalışma alanı ortaya çıkmıştır. Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde vergi mekanizması düzenlemesi de yapılmıştır. Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) mekanizması AB tüzüğü olarak açıklanmıştır. AB’nin 2030 yılı için sera gazı emisyonunu azaltma hedefini önceki yılların seviyelerine kıyasla en az %50’ye ve %55’e çıkarmak için planlamalar yapılmıştır.

Sınırda Karbon Düzenlenmesi tüzüğü çıkarılmış; iklim değişikliğine neden olan enerjisi yüksek 5 sektörlerin karbon emisyonunun düşürülmesi bu tüzükle kontrol altına alınmayı amaçlamıştır. Bu beş sektör;

1.         Alüminyum

2.         Demir – Çelik

3.         Gübre

4.         Çimento

5.         Elektrik

Bu sektörler 2023 yılından itibaren SKDM beyannamesi ve rapor vermesi gerekmektedir. Bu rapor ve beyanlar;

  • Karbon Ayak izi Envanteri ve Doğrulaması
  • Çevresel Ürün Beyanı (EPD)
  • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
  • Su Ayak izi Envanteri ve Doğrulaması

Not: Şu an sadece kurumsal sera gazı hesaplamasını yapılmaktadır.

Ülkemizde İklim Yasası

Ülkemizde de taslağı Ekim 2022 de taslağı hazırlanan İklim kanunu 2023 yılının ilk aylarında kanunlaşacaktır. Bu iklim kanunla iklim değişikliği kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması bu huşulara yönelik uygulamalar ve planlamalar yapmaktadır.

Birçok yükümlülüğü olan bu kanun taslağında iklim değişikliğini en aza indirme hatta sıfıra indirmek hedeflemiştir.   Kurum ve kuruluşlar, gerçek ile tüzel kişiler sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında gerekli tedbirleri, planlamaları, projeleri yapmakla yükümlü tutmuştur. Ayrıca bu kapsamda plan ve projelerine yatırım yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin projeleri, uygun görüldüğünde desteklenecektir.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın