Blog

Gezegenimiz İçin Çağrı: Avrupa Yeşil Mutabakatı

11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil Mutabakatı – EU Green Deal”, iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) önceki taahhütlerini daha geniş ve daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yol haritasıdır. İklim değişikliğinin gezegen üzerindeki etkisine odaklanan çok sayıda gösterge ile bu yol haritası, sürdürülebilir büyümenin yollarını belirlemek amacıyla günümüze geri dönmekte. Son yıllarda iklim değişikliğiyle mücadele için sayısız öneri sunulsa da hiçbiri Avrupa Yeşil Anlaşması kadar sürdürülebilir bir çözüm olmadı.

Yeni nesiller için gezegeni kurtarmayı amaçlayan ve bu anlamda en öne çıkan projelerden biri olan Avrupa Yeşil Anlaşması’nı bence diğerlerinden ayıran en önemli şey sağlam temeller üzerine oluşturulan geleceğe yönelik stratejik bir yol haritasının olmasıydı. Bunları inceleyecek olursak;

 • 2050’ye kadar iklim nötr bir Avrupa Birliğine ulaşma,
 • Kirliliği azaltarak insan yaşamını, hayvanları ve bitkileri koruma,
 • Adil ve kapsayıcı bir geçişi garanti etmeye katkıda bulunma,
 • Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjinin ve geçiş finansmanının geliştirilmesi,
 • Tarım ve kırsal alanların dönüşümü.

Bunun gibi hedefler, sürdürülebilir bir dünya hayali için insanlığa umut veriyor. Unutmayın İklim değişikliği kaçınılmaz bir gerçektir. Sorunları görmezden gelerek çözemez, onu yok sayarak ortadan kaldıramayız. Gezegenimizin, dolayısıyla hepimizin ortak bir sorunu olan iklim değişikliği orta ve uzun vadede kazanılması gereken bir savaştır. Peki biz neler yapabiliriz? Hepimizin çabası ve Birleşmiş Milletler tarafından önerilenler gibi uygun azaltma ve uyum önlemleri ile hasarı en aza indirmeye ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye başlayabiliriz.

Yeşil Mutabakat İçin Neler Yapılmalıdır?

 • Öncelikle karbon stratejisini azaltacak stratejiler oluşturulmalıdır.
 • Enerji verimliliğini arttırılmalı ve yenilenebilir enerjileri taahhüt edilmelidir.
 • Toplu taşıma ve sürdürülebilir hareketlilik teşvik edilmelidir.
 • Daha sürdürülebilir gıda sistemleri geliştirilmelidir.
 • Bazı yakıtların kullanımı yeşil vergiler yoluyla vergilendirilmelidir.
 • Daha güvenli ve daha sürdürülebilir binalar ve altyapı inşa edilmelidir.
 • Ormanları yeniden dikmeli ve hasarlı ekosistemleri eski haline getirilmelidir.
 • Ekinleri çeşitlendirmeliyiz, böylece daha fazla değişen iklimlere daha iyi uyum sağlamaktadır.
 • Doğal afetlerin önlenmesi ve yönetimi için yenilikçi çözümler aranmalıdır.
 • Oluşacak yeni düzene dair fırsatlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Yani burada bireysel olarak hepimize düşen görev tabiri caizse kendi evimizin önünü süpürmek olacak. Eğer hepimiz üstümüze düşeni yapar ve Avrupa Yeşil Anlaşması gibi hareketleri desteklersek daha parlak bir geleceğe umutla bakabiliriz.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın