Blog

Şirketlerde Sürdürülebilirlik Altyapısının Kurulması

Sürdürülebilirlik, hem bireylerin hem de işletmelerin çevreyi korumanın ve sosyal sorumluluğu teşvik etmenin önemini fark etmesiyle son yıllarda giderek daha önemli bir konu haline gelmiştir. Şirketlerin sürdürülebilirlik üzerinde olumlu etki yaratabilmeleri ve bu konuda kayda değer adımlar atabilmeleri için kendi bünyelerinde sürdürülebilirlik altyapısını oluşturmaları gerekmektedir. Sürdürülebilirlik altyapısı özetle bir şirketin sürdürülebilirliği desteklemek için uygulamaya koyduğu politikalar, uygulamalar, prosedürler ve sistemleri ifade etmektedir. Enerji tüketimini ve atık oluşumunu azaltmaktan çeşitliliği ve sosyal sorumluluğu teşvik etmeye kadar her şey bu altyapının bir parçasıdır. Tutarlı ve sistematik olararak geliştirilebilir bir sürdürülebilirlik altyapısı, şirketlerin çevresel etkilerini azaltmalarına, itibarlarını artırmalarına ve sosyal açıdan bilinçli tüketicileri etkilemelerine yardımcı olur.

Sürdürülebilirlik altyapısı oluşturmak birçok açıdan önem arz etmektedir. Her şeyden önce şirketlerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olur. Şirketler, enerji tüketimini ve atık üretimini azaltmak gibi uygulamaları hayata geçirerek karbon ayak izlerini azaltabilir ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra güçlü bir altyapı şirketilerin kurumsal prestijini artırabilir. Zira, günümüzde tüketicilerin önemli bir bölümü satın alma kararlarının çevre ve toplum üzerindeki etkisinin giderek daha fazla farkına varmakta ve sürdürülebilirliğe öncelik veren şirketleri destekleme olasılıkları daha yüksektir. Sürdürülebilirlik altyapısı ayrıca şirketlerin üst düzey yetenekleri çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olabilir. Özellikle genç ve dinamik kuşaklar, sosyal ve çevresel sorunlarla giderek daha fazla ilgilenmekte ve onların değerlerini paylaşan işverenleri arama potansiyelleri daha yüksektir. Şirketler, sürdürülebilirlik altyapısını güçlendirerek bu konulara olan bağlılıklarını gösterebilir ve en iyi ve en parlak çalışanları istihdam edebilir.

Sürdürülebilirlik Altyapısı Nasıl Oluşturulur?

Sürdürülebilirlik altyapısı oluşturmak şirketin yapısı, büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, hedef kitle ve paydaş profiline bağlı olarak farklı adımları ve zorlukları içerebilir. Fakat bu konuda somut bir gelişme gösterebilmek için atılmas gereken bazı kritik adımlar vardır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

  • Sürdürülebilirlik denetimleri yapmak: Sürdürülebilirlik, denetlebilir, ölçülebilir ve geliştirilebilir bir kavramdır. Sürdürülebilirlik altyapısı oluşturmanın ilk adımı, sürdürülebilirlik denetimleri yapmaktır. Bu denetlemeler şirketin mevcut uygulamalarının değerlendirilmesini ve iyileştirme yapılabilecek alanların belirlenmesini sağlar.
  • Sürdürülebilirlik hedefleri koymak: Şirketler iyileştirme yapılabilecek alanları belirledikten sonra mutlaka net ve anlaşılır sürdürülebilirlik hedefleri belirlemelidir. Bu hedefler spesifik, ölçülebilir ve ulaşılabilir olmalı ve şirketin genel misyonu ve değerleri ile uyumlu olmalıdır.
  • Sürdürülebilirlik planı hazırlamak: Hedefler belirlendikten sonraki adımda bu hedefleri gerçekleştirmek üzere bir sürdürülebilirlik planı geliştirilmelidir. Bu plan şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için alacağı aksiyonları, atacağı adımları, görev ve sorumluluk dağılımını ve temel ilkeleri içermelidir.
  • Planın uygulanması: Sürdürülebilirlik planı ancak doğru bir şekilde uygulandığı takdirde amacına ulaşacaktır. Bu süreçte şirketlerin yeni teknolojilere yatırım yapması, iş süreçlerini revize etmesi, çalışanları eğitmesi vs gerekebilir.
  • İlerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi: Sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ilerlemeyi sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi için son derece önemlidir. İzleme ve değerleme süreci, şirketin daha fazla iyileştirme yapılabilecek alanları belirlemesine yardımcı olabilmekte ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda önemli mesafelerin alınmasını sağlayabilmektedir.

Sürdürülebilirlik altyapısı oluşturmak, şirketlerin çevresel etkilerini azaltmak, itibarlarını artırmak ve üst düzey yetenekleri çekmek için atabilecekleri önemli bir adımdır. Şirketler, bir sürdürülebilirlik denetimi yaparak, sürdürülebilirlik hedefleri belirleyerek, sürdürülebilirlik planı geliştirerek, planı uygulayarak ve ilerlemeyi izleyerek ve değerlendirerek, hem çevreye hem de topluma fayda sağlayan bir sürdürülebilirlik altyapısı kurabilirler. Her şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili bilgi, farkındalık ve gelişmişlik düzeyi birbirinden farklıdır. Bazı şirketlerin bu konuda rakiplerine ve piyasanın büyük oyuncularına göre oldukça geride olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, bu konuda kısa zamanda önemli mesafeler almak isteyen şirketler, sürdürülebilirlik altyapısı kurmak için sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk uzmanlarından destek alabilir.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın