Blog

Karbon Emisyonu

Karbon emisyonu, özetle atmosferde sera etkisi oluşturan karbondioksit gazının atmosfere yoğun miktarda salımını ifade ediyor. Bu emisyonların hem doğal hem de beşeri kaynakları bulunuyor. Doğal kaynaklar organik maddelerin bozulması (dekompozisyon), okyanus…
Blog

Fit for 55 Paketi ve Hedefleri

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Yeşil Anlaşması’nın (European Green Deal) bir parçası olarak, Avrupa İklim Yasası ile birlikte 2050 yılına kadar iklim nötr hedefine ulaşmak için kendisine bağlayıcı birtakım hedefler belirlemiştir. Bu, mevcut sera gazı…
Blog

Paris Anlaşması

Paris Anlaşması 2015 yılının Aralık ayında, Paris İklim Konferansında (COP21) kabul edilen ilk, evrensel ve yasal olarak bağlayıcı küresel iklim değişikliği anlaşmasıdır. Bu anlaşma, küresel ısınmayı 2°C’nin çok altında sınırlayarak ve…
Blog

Karbon Denkleştirme (OFFSET)

Atmosferde sera etkisi oluşturan gazların başında karbondioksit geliyor. Dünya nüfusunun artması, sanayileşmenin hızlanması, sorumsuz üretim ve tüketim, bilinçsiz yapılaşma ve daha birçok faktör, atmosfere sera gazı salımını yani karbon emisyonunu…
Blog

Cittaslow Sakin Şehirler ve Sürdürülebilirlik

Cittaslow (Sakin Şehirler)Cittaslow 1990’ların sonunda İtalya’da ortaya çıkmış bir akım, daha doğrusu bir şehirleşme kültürü, bir yaşam felsefesi. Metropollerdeki hızlı yaşama bir tepki gibi düşünebiliriz cittaslowu. İsmini İtalyanca’da…
Blog

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Nedir?Yenilenebilir enerji, tanım olarak kendiliğinden doğal bir şekilde yenilenen ancak sınırlı bir akışı olan enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sonsuz olduğu kabul edilir fakat birim zamanda içerisinde mevcut olan enerji…
Blog

Sürdürülebilir Ekonominin Faydaları

Sürdürülebilirlik uygulamalarının finansal faydalarını değerlendirmek, hem mali hem de ekonomik etkilerinin dikkate alınmasını gerektiriyor. Mali faydalar, kuruluşların azalan harcamalarından ve artan gelirlerden oluşuyor genellikle. Çeşitli…
Blog

Paylaşım Ekonomisi (Sharing Economy)

Netflix, Uber, Airbnb… Tüm dünyanın isimlerine aşina olduğu bu üç girişim de farklı alanlara hitap ediyor, öyle değil mi? Fakat üçünün de ortak bir özelliği var. Çalışma sistemleri paylaşım ekonomisi üzerine kurulu. Zira Netflix’in TV…
Blog

Karbon Fiyatlandırma Mekanizması

Karbon emisyonlarının azaltılması işletmelerin ve hükümetlerin sürdürülebilirlik hedeflerinin en temel unsurlarından biri olmaya başladı. Bu bağlamda, tüm dünyada karbondan arındırılmış bir ekonomiye geçiş için çeşitli fikirler görüşülüyor…
Blog

EPD Çevresel Ürün Beyanı

EPD Belgesi Nedir ?EPD Belgesi, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca oluşturdukları çevresel etkileri bağımsız, şeffaf ve karşılaştırabilir olarak açıklayan bir belgedir. Çevresel ürün beyanı (Environmental product declaration) anlamına gelmektedir.