Blog

PACT 2020 Korunan Alanlar ve İklim Dönüşümü

8-10 Mart 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen IUCN (Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) konsey toplantısında iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik için en büyük tehdit olduğu kabul edilmiş ve küresel korunan alanlar sistemi en güçlü çözümlerden biri olarak kabul edilmiştir. Bu, 2008 yılında IUCN Dünya Koruma Kongresi’nde resmi olarak başlatılan ve IUCN’nin İnovasyon Fonu tarafından desteklenen PACT 2020: Korunan Alanlar ve İklim Dönüşümü sisteminin doğmasını sağlamıştır.

PACT 2020;

 • IUCN Sekreterliği,
 • IUCN üyeleri,
 • The Nature Conservancy,
 • WWF International (Dünya Doğayı Koruma Vakfı),
 • Wildlife Conservation Society (Yaban Hayatı Koruma Derneği),
 • Conservation International, Wild Foundation, Fauna ve Flora International
 • İklim, Toplum ve Biyoçeşitlilik İttifakı,
 • Dünya Bankası,
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve UNEP Dünya Koruma İzleme Merkezi

dahil olmak üzere IUCN’nin Dünya Korunan Alanlar Komisyonu tarafından yönetilen bir ortaklıktan oluşuyor.

Korunan alan, IUCN tarafından “ilgili ekosistem hizmetleri ve kültürel değerlerle doğanın uzun vadeli korunmasını sağlamak için yasal veya diğer etkili yollarla tanınan, tahsis edilen ve yönetilen, açıkça tanımlanmış bir coğrafi alan” olarak tanımlanmaktadır.

Arazi kullanımı değişikliğinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarıyla mücadele etmek ve iklim değişikliğine uyum için hayati önem taşıyan ekosistem hizmetlerini sürdürmek için çeşitli arazi kullanım yönetimi stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak korunan alanlar, yönetimlerini ve saha kapasitelerini ve uzmanlıklarını yöneten mevcut politikalardan, kanunlardan ve kurumlardan yararlandıkları için ulusal iklim değişikliği azaltma ve uyum stratejilerini desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

PACT 2020, “Korunan alanların ve korunan alan sistemlerinin, biyolojik çeşitlilik ve insan geçim kaynakları için iklim değişikliğine uyum/azaltma stratejilerine önemli bir katkı olarak kabul edilmesini sağlamayı” amaçlıyor. PACT 2020 faaliyetlerinin şu konularda iyileştirmeler yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz:

 • İklim değişikliğine uyum/azaltmanın ayrılmaz bir unsuru olarak korunan alanlar için zorlayıcı bir vaka ve eylem planının dile getirilmesini sağlayan bir durum analizi
 • Bölgesel uygulama programları için rehberlik ve proje önerileri geliştirilmesi
 • IUCN tarafından desteklenen bir politika eylem planının kilit paydaşlar tarafından kabul edilmesi
 • Korunan alan ve iklim değişikliği politikası müdahalelerinin küresel ve ulusal düzeylerde tasarlanıp yürütülmesi
 • İşlevsel bir iletişim/öğrenme ağı geliştirilmesi

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın