Blog

Roma Kulübü Büyümenin Sınırları Raporu

Roma Kulubü (The Club of Rome), insanlığın ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla 1968’de kurulan bir kulüptür. Bu kulubü bir düşünce kuruluşu olarak da tanımlayabiliriz. Kurucuları İtalyan sanayici  Aurelio Peccei ve İskoçyalı bilim adamı  Alexander King’dir. Roma Kulubü içerisinde halihazırda eski siyasetçiler, ekonomistler, iş adamları, bilim insanları gibi her alandan entelektüel kişiler yer almaktadır. Kulüp, dünyadaki en önemli ekonomik, sosyolojik, siyasi ve çevresel krizleri ele almakta ve bu konularla ilgili kendi içerisinde ortak bilgi paylaşımları yapmaktadır.

Roma Kulubü’nün bu kadar önemli ve popüler hale gelmesinde yaptıkları yayınların büyük etkisi bulunmaktadır. Kulüp tespit ettiği küresel ölçekli sorunlar için çeşitli araştırmalar ve analizler yapmakta ve bunların sonuçlarını paylaşmaktadır. Bu yayınlar, çok kritik konuları ele almakta ve çok dikkat çekici sonuçları içermektedir. Çalışmaların, alanında dünyanın en iyisi olan profesyoneller tarafından kontrol ve tasdik edilmesi, yayınlarının önemini artırmaktadır.

Roma Kulubü Nedir?

Dünya özellikle son yüzyıl içerisinde çok daha farklı bir yer haline geldi. Nüfusun inanılmaz bir hızda artması ve buna bağlı olarak tüketimdeki artış, dünyanın iklimini ve yaşamı destekleyen sistemlerini tehlikeye atmaya başlamıştır. Bu durum, sosyal ve ekonomik anlamda büyük bir adaletsizlik doğurmakta ve milyarlarca insanın yoksullaşmasına neden olmaktadır.

Roma Kulubü de bir bakıma bu duruma tepki olarak kurulan ve kurulduğu andan itibaren mevcut gelişmeler ve gelecek tahminleri üzerinde çalışan bir kuruluştur. Kulubün her alanda uzman üyeleri bulunmakta ve bu üyeler insanlığın ve gezegenimizin sürdürülebilir bir şekilde korunması için atılması gereken adımları tanımlamaya çalışmaktadır. Roma Kulubü, daha sağlıklı ve güvenli bir biyosferde her anlamda yeni bir insan olmayı teşvik etmekte ve toplumun mevcut krizlerden en iyi şekilde çıkmasını sağlayacak paradigma ve sistem değişikliklerini aktif olarak savunmaktadır.

Roma Kulubü, kapsamlı bilimsel analizlerden yararlanarak büyük ve artık birbiri içine geçmiş sorunları ele almak için tüm dünyaya bütünsel önerilerde bulunmaktadır. Bunu araştırmalar, somut politika önerileri, üst düzey toplantılar, tartışmalar, konferanslar, sempozyumlar ve diğer etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Roma Kulubü Raporu Nedir?

Roma Kulubü, yaptıkları çalışmaların sonuçlarını birtakım raporlar ile sunmaktadır. Roma Kulubü raporları adı verilen bu çalışmalar, doğrudan kulüp üyeleri veya kulüp dışındaki bir kişi ya da kurum tarafından hazırlanabilmektedir.

Roma Kulubü’nün halihazırda 60’a yakın yayını / raporu bulunmaktadır. Bunlardan belki de en önemlisi ve literatürde Roma Kulubü raporu denilince karşımıza en sık çıkan çalışma olan “Büyümenin Sınırları” (The Limits to Growth) adlı rapordur. Roma Kulubü kurulduktan hemen sonra 1972’de hazırlana bu rapor, üzerinden neredeyse 50 yıl geçmesine rağmen günümüze ve geleceğe ışık tutan mesajlar içermektedir. Roma Kulubü raporu özetle, dünyanın mevcut kaynaklarının (tüm canlıların içinde yaşadığı küresel doğa sisteminin) bu nüfus artışı ve ekonomik büyüme oranları ile 2100’den sonrasını desteklemeyeceğini ortaya koymaktadır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bu kaynakların, eğer böyle giderse, insanlığa yetişemeyeceğini açıklamaktadır. Rapor, bunu tüm çıplaklığıyla sunmakta; nedenlerini ve sonuçlarını detaylı bir şekilde bildirmektedir.

Roma Kulubü raporu çalışmasını gerçekleştiren uzmanlar, gezegenimizde büyümeyi belirleyen ve sınırlayan beş temel faktörü incelediler. Bunlar, nüfus artışı, tarımsal üretim, yenilenemeyen kaynakların tükenmesi, endüstriyel çıktılar ve kirlilik üretimidir. Uzmanlar, beş faktörle ilgili verileri küresel bir bilgisayar modeline aktarmış ve ardından modelin davranışını insanlığın geleceği için alternatif kalıpları belirlemek için çeşitli varsayımlar altında test etmiştir.

Roma Kulubü raporu, kulubün kurulduğu yıllardan itibaren popüler olmasını ve saygınlık kazanmasını sağlamıştır. Rapor, her ne kadar pek iç açıcı olmayan sonuçlar paylaşsa da doğru bir nüfus planlaması yapılarak ve ekonomide küresel bir denge oluşturularak insanlığın yeryüzünde sonsuza kadar var olabileceğini de belirtmektedir.

Roma Kulubü Raporu Neden Önemlidir ?

Roma Kulubü raporu, karar vericilerin ve halkın küresel sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmasını ve sorunları daha iyi anlamasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum, hem hükümetlerin hem de toplumun farkındalığını artırmaktadır. Roma Kulubü raporu, iş dünyasının liderlerini, politikacıları, üniversiteleri, medyayı, sivil toplum örgütlerini ve diğer kişi ve kurumları ortak bir paydada buluşturmayı ve sürdürülebilir kalkınma için küresel adımların atılmasını amaçlamaktadır.

Roma Kulubü her dönemde mevcut gelişmeleri ve trendleri referans alarak çeşitli raporlar, kitaplar ve makaleler yayınlamaya devam etmektedir. Özellikle son yıllarda kulubün şu konulara öncelik verdiğini söyleyebiliriz: İklim – gezegensel acil durum, geri kazanım ve ekonominin yeniden çerçevelenmesi, ekonominin yeniden düşünülmesi, ortaya çıkan yeni uygarlıklar ve gençlik liderliği. Bu konular çerçevesinde yapılan çalışmalar ve çalışma sonuçlarına göre hazırlanan raporlar, doğru okunup değerlendirildiği takdirde gezegenimizi içinde bulunduğu darboğazdan kurtarmaya büyük katkılar sunacaktır.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın