Blog

Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları


Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları: Karşılaştırma ve Doğru Adımlar

Sürdürülebilirlik, modern işletmeler için giderek daha önemli bir odak noktası haline geliyor. Kurumsal dünya, finansal performansın ötesinde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerin de değerlendirilmesini talep ediyor. İşte bu noktada, sürdürülebilirlik raporlama standartları önem kazanıyor. Sürdürülebilirlik raporlama standartları, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını ölçmelerine ve paydaşlarla paylaşmalarına olanak tanır. Farklı standartlar arasında bazı farklılıklar ve odak noktaları bulunmaktadır. Bu yazıda, en önemli sürdürülebilirlik raporlama standartlarının karşılaştırması ve özellikleri incelenmektedir:

1. Global Raporlama İnisiyatifi (GRI)

GRI, sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve raporlamak için dünya çapında en yaygın kullanılan standarttır. Şirketler, GRI standartlarını kullanarak çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını belirli kriterlere göre değerlendirir ve raporlar.

Odak Noktası: Çeşitli sürdürülebilirlik boyutlarına geniş bir yaklaşım. GRI, şirketlere çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını ölçmeleri ve raporlamaları için kapsamlı bir çerçeve sunar.
Esas Değer: Şeffaflık ve kapsamlılık. GRI standartları, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını şeffaf ve kapsamlı bir şekilde raporlamalarını teşvik eder.
Kullanım Alanı: Geniş bir paydaş kitlesine hitap eder. GRI standartları, yatırımcılar, tedarik zinciri paydaşları, müşteriler ve toplum gibi geniş bir paydaş kitlesine hitap eder.

2. Avrupa Birliği Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (EU CSRD)

Avrupa Birliği’nin yeni sürdürülebilirlik raporlama yönergesi, Avrupa’daki büyük şirketlerin ESG bilgilerini raporlamalarını zorunlu kılacak. Bu yönerge, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını açıkça belirtmelerini ve finansal raporlama dökümanlarında sunmalarını gerektiriyor.

Odak Noktası: AB’deki büyük şirketlerin ESG bilgilerini raporlamasını zorunlu kılar. EU CSRD, Avrupa’daki büyük şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını belirli bir standarta göre raporlamalarını zorunlu kılar.
Esas Değer: AB pazarı için standartlaştırma. EU CSRD, Avrupa Birliği pazarında sürdürülebilirlik raporlama standartlarının standartlaştırılmasını amaçlar.
Kullanım Alanı: AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketler. EU CSRD, Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar.

3. Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Raporlama Standartları (ISSB)

ISSB, uluslararası bir standardizasyon girişimidir ve şirketlerin iklim riskleri ve karbon ayak izlerini raporlamalarını amaçlar. Bu standartlar, IFRS’e (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) benzer bir yapıya sahiptir ve şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik sağlamayı hedefler.

Odak Noktası: İklim riskleri ve karbon ayak izi. ISSB, şirketlerin iklim risklerini ve karbon ayak izlerini raporlamalarını sağlayan bir standardizasyon girişimidir.
Esas Değer: İklim değişikliğiyle mücadele. ISSB, şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadele etmelerini ve bu konuda şeffaf olmalarını teşvik eder.
Kullanım Alanı: İklim riskleri konusunda yatırımcıları bilgilendirme. ISSB, özellikle iklim risklerine maruz kalan endüstrilerde faaliyet gösteren şirketleri hedef alır.

4. İklimle İlgili Finansal Tanımlama Görev Gücü (TCFD)

TCFD, şirketlerin iklimle ilgili finansal riskleri nasıl yöneteceklerini ve raporlayacaklarını belirlemeyi amaçlar. İklim değişikliğiyle ilgili finansal risklerin şirketler ve yatırımcılar için önemli olduğunu vurgular.

Odak Noktası: İklimle ilgili finansal risklerin yönetimi ve raporlanması. TCFD, şirketlerin iklimle ilgili finansal riskleri nasıl yöneteceklerini ve raporlayacaklarını belirlemeyi amaçlar.
Esas Değer: Finansal karar alma süreçlerine entegrasyon. TCFD, iklimle ilgili risklerin finansal karar alma süreçlerine entegre edilmesini teşvik eder.
Kullanım Alanı: İklim risklerini anlamak ve azaltmak için finans sektörü. TCFD, özellikle finansal sektörde faaliyet gösteren şirketleri ve yatırımcıları hedef alır.

5. Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB)

SASB, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını finansal raporlamalarında dahil etmelerini sağlar. Sektörel odaklı standartlar sunar ve şirketlerin endüstri normlarına göre performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olur.

Odak Noktası: Sektörel odaklı sürdürülebilirlik performansı. SASB, sektörel odaklı sürdürülebilirlik performansı ölçmek ve raporlamak için standartlar sunar.
Esas Değer: Endüstri normlarına uygunluk. SASB, şirketlerin endüstri normlarına uygun bir şekilde performanslarını raporlamalarını teşvik eder.
Kullanım Alanı: Sektördeki performansı karşılaştırma. SASB, özellikle sektörel karşılaştırmalar yapmak isteyen şirketleri hedef alır.

6. Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

CDP, şirketlerin iklim değişikliğiyle ilgili verileri toplamasına, yönetmesine ve raporlamasına yardımcı olur. Yatırımcılar ve tedarik zinciri paydaşları için şirketlerin karbon ayak izi ve iklim risklerini anlamak için önemli bir kaynak sağlar.

Odak Noktası: Karbon ayak izi ve iklim risklerinin yönetimi. CDP, şirketlerin karbon ayak izlerini ve iklim risklerini yönetmelerine ve raporlamalarına yardımcı olur.
Esas Değer: Karbon emisyonlarının azaltılması. CDP, şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmalarını teşvik eder.
Kullanım Alanı: Karbon ayak izini ve iklim risklerini yönetmek isteyen şirketler. CDP, iklim risklerini anlamak ve azaltmak isteyen şirketleri hedef alır.

Her bir standart, belirli bir odak noktasına ve değere sahiptir ve şirketlerin belirli ihtiyaçlarına göre tercih edilebilir. Önemli olan, şirketlerin kendi sürdürülebilirlik hedeflerine en uygun standartı seçmeleri ve şeffaflıkla uygulamalarını sürdürmeleridir.

Bu standartlar, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını daha şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde raporlamalarına olanak tanır. Bu da yatırımcıların, tedarik zinciri paydaşlarının ve toplumun daha iyi bilgilendirilmesini sağlar, böylece daha sürdürülebilir bir gelecek için doğru adımlar atılabilir.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın