Blog

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) Nedir?

İş Dünyası Plastik Girişimi, özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin plastiklerin yönetimi konusunda somut adımlar atmalarını sağlamak için kurulmuştur. İPG, iklim değişikliğine doğrudan etki eden plastiklerin daha sürdürülebilir şekilde kullanılmasını, sektörel farkındalığın sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla (SDGs) birleştirilmesini ve bu konuda kurumlar arasında iş birliklerinin yapılmasını hedeflemektedir. İPG, şu kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu bir iş birliği platformudur:

 • Global Compact Türkiye
 • SKD Türkiye: İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
 • TÜSİAD: Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

İPG’ye katılacak şirketlerin plastiklerle ilgili belirli taahhütlerde bulunması gerekmektedir. Bu taahhütler, plastik kullanımının azaltılması, plastiklerin çevresel, sosyal ve finansal etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir plastik malzemelerin kullanılması vb olabilmektedir. 20 Kasım 2019 tarihinde 26 şirketin bu tür taahhütlerde bulunarak başlattığı İş Dünyası Plastik Girişimi’ne İş Dünyası Platformu da teknik destek sağlamaktadır.

İş Dünyası Plastik Girişimi Faaliyetleri

İPG’nin faaliyetlerinde özetle şunlar hedeflediğini söyleyebiliriz:

 • Plastik sorununu tüm kamuoyunun ve ilgili tarafların gündemine getirmek ve bir farkındalık ve çözümler silsilesi başlatmak
 • Girişimin imzacılarının plastiklerle ilgili taahhütlerini doğru platformlarda doğru, tutarlı ve şeffaf bir şekilde paylaşmak
 • Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları vb gibi kuruluşlarla girişimin hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmek, iş birlikleri yapmak
 • Çeşitli etkinlikler (seminer, webinar, konferans vs), tecrübe ve bilgi paylaşımı yoluyla girişimde bulunan şirketlere destek olmak

Girişimi kuran üç kurum; Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD, İPG’nin yürütme ekibi olup girişimin faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda, girişim üyelerinin / imzacılarının bir araya getirilmesi, faaliyet raporlarının hazırlanması ve doğru platformlarda paylaşılması, taahhütlerin incelenmesi, doğrulanması ve kabul edilmesi, şirketlere girişime katılım konusunda çağrılar yapılması vb gibi çalışmalar yürütmektedir.

İş Dünyası Plastik Girişimi Neden Önemli?

Okyanuslarımızı kaplayan plastik kirliliği krizi, dünyamızın iklimi için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Mevcut seviyelerde, plastik yaşam döngüsünden kaynaklanan sera gazı emisyonları, küresel toplumun küresel sıcaklık artışını 1,5°C’nin altında tutma yeteneğini tehdit etmektedir. Petrokimya ve plastik endüstrileri üretimde büyük bir genişleme planlanmakta ve plastik sorunu çok daha kötü bir hal almaktadır. 2050 yılına kadar, plastikten kaynaklanan sera gazı emisyonları, kalan tüm karbon bütçesinin yüzde 10-13’ü olan 56 gigatonun üzerine çıkabilecektir. Plastik üretimi ve kullanımı günümüzde planlandığı gibi artarsa, 2030 yılına kadar bu emisyonlar yılda 1,34 gigaton’a ulaşabilecektir. Bu değer 295’ten fazla yeni 500 megavatlık kömür yakıtlı elektrik santralinin saldığı emisyonlara eşdeğerdir.

Neredeyse her plastik parçası bir fosil yakıt olarak değerlendirilmekte ve plastik yaşam döngüsünün her aşamasında sera gazları yayılmktadır: Bu bağlamda;

 • fosil yakıt çıkarma ve taşıma,
 • plastik arıtma ve üretim,
 • plastik atık yönetimi ve
 • plastiğin okyanuslarımıza, su yollarımıza ve peyzajımıza ulaşması

gibi süreçlerin her birinde atmosfere belirli miktarda sera gazı emisyonu olmaktadır.

Plastiklerin gezegenimizin sağlığı için giderek daha büyük tehditler oluşturması, kurumları da proaktif bir yaklaşım sergilemek amacıyla bir araya getirmektedir. İş Dünyası Plastik Girişimi de bu kapsamda oluşturulan bir iş dünyası platformu olup özel sektör kuruluşlarının bu konuda daha fazla sorumluluk almasını sağlamaya çalışmaktadır. Henüz çok yeni sayılan bir kuruluş olmasına rağmen birok önemli şirketin plastik konusundaki taahütlerini almayı başaran İPG, gerçekleştirdiği faaliyetlerle küresel iklim krizinin çözümlerine katkı sunmaya devam etmektedir.

İPG İmzacıları

İş Dünyası Plastik Girişimi 26 imzacıyla başladığı serüvenine bugün 40’dan fazla kuruluş ile devam etmektedir. Aralarında 15 holding, hızlı tüketim sektöründen 9, kimya sektöründen 4, finans sektöründen 4 ve diğer alanlarda 10’dan fazla şirketin bulunduğu imzacılar, girişimin hedeflerinin bir parçası olmaya çalışmaktadır. İPG’ye imza atan şirketler plastiklerle ilgili taahhütlerini somut bir şekilde ortaya koymakta ve verilerini kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. İş Dünyası Plastik Girişimi imzacıları, plastik üretiminin ve kullanımının dünyamız ve tüm insanlık üzerinde oluşturduğu iklim değişikliği sorunu için sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edecektir.

İş Dünyası Plastik Girişimi imzacıları, plastik taahhütleriyle birlikte küresel iklim sorunun çözümünde öncü bir rol üstlenmektedir. Bu sayede küresel bir uzman ağına katılan imzacılar, girişimin iş birliği içerisinde veya temasta olduğu diğer küresel ağlara katılma şansı elde edebilmektedir. İş Dünyası Plastik Girişimi’yle beraber tüm dünyada birey, kurum ve hükümetler bazında bir farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın