Blog

Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrısı Nedir ?

Yeşil Mutabakat Nedir ?

Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği’nin (AB) şu üç temel hedefi esas alarak oluşturduğu bir büyüme stratejisidir:

 • 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması
 • Ekonomik büyümede kaynak kullanımına bağlılığın sona ermesi
 • Hiç kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması

Bu şu demek; AB artık çevre ve sürdürülebilirlik konularına eskisinden çok daha büyük bir hassasiyet gösterecek ve daha net ve kesin adımlar atacak. Bu hedefleri gerçekleştirirken sadece kendi içerisindeki ilişkilerini değil, diğer ülkelerle olan ilişkilerini de düzenleyecek.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Çağrısı :

AB, Yeşil Mutabakat kapsamında büyüme stratejisini bazı konular üzerine inşa etmeyi planladı ve aşağıdaki konular üzerine yeşil mutabakat çağrısında bulundu.

 • Biyoçeşitlilik
 • Gıda sistemlerinde “tarladan sofraya” yaklaşımı
 • Sürdürülebilir tarım
 • Temiz enerji
 • Yapı ve renovasyon
 • Sürdürülebilir ulaşım
 • Kirliliğin ortadan kaldırılması
 • İklim eylemi

Temeli 11 Aralık 2019’da atılan Yeşil Mutabakat sürecinde şimdiye kadar çok sayıda düzenleme ve planlama yapıldı; çeşitli anlaşmalar imzalandı. Avrupa Yeşil Mutabakat Yatırım Planı, Adil Geçiş Mekanizması, Avrupa Sanayi Stratejisi, Avrupa İklim Yasası bunlardan biridi. 9 Aralık 2020’deki Avrupa İklim Paktı ve 10 Aralık 2020’deki Avrupa Pil Birliği (EBA) bu süreçteki en son gelişmeler oldu.

Yeşil Mutabakat, doğrudan AB ülkeleri veya bu ülkelerdeki kamu ve özel sektör kuruluşları ile çalışan herkesi ve her kurumu yakından etkiliyor. Özellikle tarım, elektronik, plastik, ambalaj, tekstil vb gibi sektörlerde kısa zamanda köklü değişimlere şahit olacağız. Zira, Yeşil Mutabakat ile artık AB’ye ürün satışında çevresel kriterler daha önemli hale geliyor. Sınırda Karbon Düzenlemesi ile AB’ye satılan ürünlerin ihtiva ettiği karbonlar fiyatlandırılacak; satıcı kurum ve kuruluşlar her birim karbon için vergi ödemek zorunda kalacak. AB, bu düzenleme ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefliyor ve bu konudaki sorumluluğu tüm paydaşları ile paylaşıyor.

AB, Türkiye’nin ihracatında çok önemli bir paya sahip (yaklaşık %50). Bu nedenle, Türkiye de Yeşil Mutabakat ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeli ve AB ile ticari ilişkilerini güçlendirmek adına Mutabakat’ın gerekliliklerine hızlı bir şekilde adapte olmalıdır.

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın