Blog

Riskler ve Fırsatlar

Bir işletmenin devamlılığın sağlanmasında en önemli konulardan biri de riskler ve fırsatlardır. Bilindiği üzere ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin son versiyonu da risk tabanlı düşünme yaklaşımını esas alan değişiklikler ile yayınlandı. Yine farklı standartlarda risk kavramı üzerinde ayrıca durulduğunu görebiliriz.

Peki nedir bu risk? Aslında herkesin aşina olduğu bu ifadeyi bir işletme için en doğru şekilde nasıl tanımlarız? ISO Guide 73’te risk, hedefler üzerindeki belirsizlik etkisi olarak ifade edilmiş. Her ne kadar belirsizlik ile açıklansa da  risk kavramı, günümüzde ölçülebilir ve yönetilebilir bir süreç halini aldı. Öyle ki son yıllarda CRO (Chief Risk Officer) adını verdiğimiz bir üst düzey yönetici pozisyonu çıktı ortaya. Bir şirketin risklerini yönetmesinden sorumlu olan CRO’lar, aynı zamanda bu risklerin fırsata dönüşmesini sağlamak için de çalışırlar.

Riskleri / krizleri fırsata çevirmek de yine çokça duyduğumuz bir tabir. Riskin pozitif yanları ve sağlayabileceği faydalar olarak tanımlayabiliriz fırsat kavramını. Olumsuz taraflarını ve olası zararlarını da tehdit olarak tanımlıyoruz.

Her işletme o veya bu şekilde risk almak zorunda kalır. Aksi bir durum zaten düşünülemez. Bugün çok büyük markaların bile yönetmesi gereken yüzlerce risk durumu vardır. Fakat her riskin içinde bir fırsat, kazanç ve fayda potansiyeli barındırdığı unutulmamalıdır. Tabii bu noktada riskin doğru tanımlanması, yönetilmesi önemlidir. Risk yönetiminde işletmenin zayıf yanları tespit edilir, yeni arayışlara girişilir, radikal bazı kararlar alınabilir. Şirketler, bu süreçte gerçeklerle yüzleşir ve süreklediği ertelediği veya görmezden geldiği konuları gündemine taşır. Böylelikle sürekli bir gelişim hali ortaya çıkar ve aslında işletmenin her anlamda kazanç sağladığı bir yönetim anlayışına geçiş yapılır.

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın