Blog

Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi (O-LCA)

O-LCA analizinin amacı ; Kurumsal aktiviteler kaynaklı çevresel etkilerin ölçümü, takip edilmesi, değerlendirilmesi ve azaltımıdır . O-LCA çalışmaları kurumsal ve çevresel performans iletişiminin temel adımını oluşturmaktadır.

 Organizasyonel yaşam döngüsünün değerlendirme süreci,  bir şirketin organizasyonel faaliyetlerinden oluşan girdilerinin, çıktılarının ve beraberinde potansiyel çevresel aşamalarının LCA altında analiz edilmesi içerir.  Bu aşama da ise  değer zinciri süresince çevresel bağlantılı noktaları bulmak , zamansal çevresel performans değerlendirmesi yapabilmek gibi süreçleri içermektedir. O-LCA analizleri kamu veya özel sektör farketmeksizin , küçük yada büyük ölçekli bütün şirket ve kuruluşlar için yapılabilme imkanı sunmaktadır.

Kurumsal Yaşam döngüsü değerlendirmesi ve analiz işlemleri  ISO 14072 standardına göre yapılan bir ürünün ve sunulan  hizmetin oluşturabileceği  tüm etkilerinin değerlendirildiği, incelendiği  ve raporlandığı çalışmaları kapsamaktadır.

O-LCA ANALİZ SÜRECİ

Organizasyon ve amaçlar doğrultusunda ilerler.

Hesaplama yaklaşımını içerdiği için hizmet ve servislerin hammadde, tedarik, ulaştırma, üretim, kullanım ve yaşam sonucu etkilerini de içeren  aşamalarını kapsayacak biçimde ilerler.

 Tüketicilerin ve ekosistem içerisindeki tüm canlıları kapsayan  operasyon ve faaliyetlerden hangi derecede etkilendiğini inceler,

Aynı zamanda sürdürülebilirlik raporu olduğu için  ilerleyen  zamanlarda stratejik karar alma işlemini kolaylaştırmayı sağlar.

Firmaların dahili bir kalite kontrol mekanizması ve iç denetim işlevini görmektedir.

Doğal kaynakların kullanımının azaltımını sağlarken  aynı zamanda  verimliliğin artmasına katkı sağlar.

Çevreye karşı oluşabilecek zararların  azaltılmasını destekler,

Kurumsal sürdürülebilirliğin ölçülebilmesine ve  bu sayede sayısal  olarak verilere dönüştürülmesini sağlar,

Bu sayede kurumsal hedefler belirlenir ve   bunlara erişimin kolaylaştırılmasını sağlar.

Sonuç olarak O-LCA çalışmaları ekonomik açıdan; mevcut performansların iyileştirilmesine ,risk yönetimine ve sürdürülebilir yatırımlar sayesinde verimlilik artışı da sağlamaktadır.

Çevresel açıdan ise sürdürülebilir üretim, tedarik zincirinde yapılandırma ve çevreye olan etkilerde azalma sağlamaktadır.

Sosyal açıdan;  sistem kurma da daha etkin süreç ,planlama ve işletmede  iyileştirme ve marka stratejisine katkı sağlamaktadır.

Kurumsal boyutta ilerleyen O-LCA çalışmalarının bu çerçeve altında   hem firmaların hem de paydaşlarının isteklerini  sağlarken aynı zamanda  kamuya karşı olan sorumluluklarını da  yerine getirdiğini söyleyebiliriz.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın