Blog

Join Life Sürdürülebilirlik Sertifikası

Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneğidir. 21. yüzyılda genel olarak biyosfer ve uygarlığın bu yeteneğine atfen kullanılır. Aynı zamanda, kaynakların sömürülmesi, yatırımların yönü, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve kurumsal değişimin uyum içinde olduğu ve insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem günümüzde hem de gelecek için korunduğu dengeli bir ortamda değişimin sağlanması olarak tanımlanabilir. Geri dönüştürülmüş pamuk ile sürdürülebilir ilkelerle yönetilen ormanlardan elde edilen ahşaptan üretilmiş bir ipliktir. … En sürdürülebilir ham maddeler ve en gelişmiş süreçler kullanılarak üretilen kıyafetleri kolayca tespit edilebilmesi için Join Life adıyla etiketlenmektedir. Bu kurum ya da kuruluşlar organik, geri dönüştürülmüş ve ‘Daha iyi’ pamuk gibi daha sürdürülebilir bir pamuk üretimine doğru ilerlemeye ve pamuk endüstrisinin sürdürülebilirliğini teşvik etmek için uluslararası inisiyatiflerle çalışma konusunda karar kılmışlardır. Join life sürdürülebilirlik sertifikasını kullanan ya da edinme hedefi olan kişi ya da kurumlar; sürdürülebilir olandan ziyade “ daha sürdürülebilir “ olanı hedeflemektedir. Üstelik bu hedef daha sürdürülebilir olmayı tek seferlik olarak benimsemez. Amaçları içerisinde önde olan bir diğer tabir; her seferinde yapılabilir olmasıdır.

Bu alanda çalışanların birçoğu için, sürdürülebilirlik birbirine bağlı şu etki alanları ile tanımlanır:

 • Çevre
 • Ekonomik Koşullar
 • Sosyal koşullar

Sürdürülebilir gelişmenin alt etki alanları kültürel, teknolojik ve politik olarak kabul edilmektedir.

Join Life ait olduğu koleksiyonda daha sürdürülebilir ham madde ya da daha iyi teknolojilerle üretilen ürünleri kapsamaktadır.

Join life sürdürülebilirlik kapsamında ve bu bağlam altında çoğunlukla şu kumaşlardan üretilen ürünleri bulunabilmektedir:

 • Organik pamuk
 • Geri dönüştürülmüş pamuk
 • Su tasarrufu yapan teknolojilerle üretilen ürünleri kapsar.
 • Emisyonları azaltmayı sağlayan süreçlerle üretilen ürünler de bulunmaktadır.
 • Sürdürülebilir şekilde üretilen Avrupa keteni ve benzeri gibi kumaşlar da bu kapsama dahildir.

Sürdürülebilir Giysilerin Özellikleri

Sürdürülebilir giysilerin moda ve giyim sektöründe kullanılan diğer kumaşlardan birçok farkı bulunmaktadır. Bu farklar giysi ya da kumaş üzerindeki etiketle ya da mağazanın kapsamında bulunan sertifikalarla kanıtlanmakta ve tasdik edilmektedir. Bu özelliklerden bir kısmı ve sürdürülebilir giysiyi bünyesinde barındıran kurum ya da kuruluşlarla ilgili bir takım özellikler aşağıda listelenmiş bir şekilde verilmiştir.

 • Kumaşlarda çevreye duyarlı ve çevre dostu materyallerden yararlanılmaktadır.
 • Moda algısı sürdürülebilir giysi yönüne çekilmekte ve ana akım bu tarafa yönlendirilmektedir.
 • Düşük maliyete üretim hırsının piyasada törpülenmesine yönelik hareketler hız kazanmaktadır.
 • Sürdürülebilir giysilerin bulunduğu kurum ya da kuruluşlar genelde bu konu ile ilgili olarak uluslararası standartlarda adımlar atmaya hazırlanmaktadırlar.
 • Giysilerin ve ambalajlarının kalite standartları belirlenmekte ve gerektiğinde bu konuda önlemler alınmaktadır.
 • Alışverişlerin internetten  ya da mağazadan yapıldığına bakılmaksızın giysi ve türevlerinde (ambalaj, paket, poşet, zarf, karton kutu vb.) geri dönüştürülebilen malzemelerden yararlanılmaktadır.
 • Bu ürünleri bünyelerinde barındıran kurum ya da kuruluşların sahip olduğu uluslar arası sertifikalar, sürdürülebilirliği destekleyen sertifikalardır.
 • Bu kurum ya da kuruluşların aktif olarak rol aldığı tüm etkinliklerde sürdürülebilirlik ön plandadır.
 • Sürdürülebilir giysileri bünyelerinde barındıran kurum ya da kuruluşlar, değişimi teşvik edecek eylem planları hazırlarlar.

Sürdürülebilir ürünlerde yer alan bazı belirteçler aşağıda verilmiştir.

 • %100 sürdürülebilir ormanlardan elde edilmiştir.
 • %100 geri dönüştürülmüş kâğıttan üretilmiştir
 • %100 geri dönüştürülebilir
 • %100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir
 • Yeni amaçlar için yeniden kullanılabilir

Sürdürülebilirlik için yapılan değerlendirmelerden bir kısmı aşağıda verilmiştir.

 • Malzemeler sağlık açısından değerlendirilir.
 • Malzemelerin yeniden kullanımı söz konusudur. Yapılan değerlendirmeler esnasında bu yeniden kullanım ölçüt olarak alınmaktadır.
 • Yenilenebilir enerji ve karbon yönetimi kullanılan teknikler ve uygulamalar açısından ön plandadır.
 • Arıtmalar da dahil edilerek su yönetimi gerçekleştirilmektedir.
 • Toplumsal adalet ve biyoçeşitlilik kapsam dahilinde tutulmaktadır.
 • Bazı denetimler firmaların sosyal ve çevresel etkilerini de ölçmektedir. Bu kapsamda elde edilen veriler alınacak önlemler ve belirlenecek yöntemler ile ilgili yol gösterici olmaktadır.
 • Denetimlerde kurum ya da kuruluşların faaliyetleri ve performansları da değerlendirilmektedir.

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın