Blog

Ecovadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Ecovadis, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme ve Raporlama alanında dünyanın en önemli kurumlarından biridir. Kurulduğu yıl olan 2007’den günümüze kadar sürdürülebilir tedarik sürecinde inovasyonu teşvik etmek ve riskleri azaltmak için çalışmaktadır. 450’den fazla önde gelen çok uluslu kuruluş için güvenilir bir ortak haline gelen Ecovadis, işletme düzeyinden başlayarak daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmeyi hedeflemektedir.

EcoVadis’in en önemli ve en kapsamlı faaliyetlerinin başında Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS | CSR – Corporate Social Responsibility) değerlendirme hizmeti gelmektedir. Bu hizmetl ile bir şirketin KSS ilkelerini işlerine ne kadar iyi entegre ettiği açık bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Bu değerlendirme programı, devam eden bir izleme sürecinin ilk adımıdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme çalışmasından sonra bir rapor hazırlanmaktadır.

Değerlendirmenin amacı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamaları (çevre, sosyal, etik ve tedarik zinciri) ile ilgili net bir resim ortaya koymaktır. Değerlendirme sonuçları, şirketin KSS konusunda nasıl konumlandığının anlaşılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda işletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk taahhütlerini paydaşlarınıza iletmek için değerlendirme sonuçlarını kullanabilmesine olanak tanımaktadır.

Ecovadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu ‘nun ilk adımı, şirketin hizmetleri, ürünleri, faaliyetleri ve karar alma süreçleriyle ilgili tüm ilgili ve önemli bilgileri toplamak, analiz etmek ve incelemektir. Uygun bir KSS değerlendirmesi, dört tema (çevre, iş ve insan hakları, etik, sürdürülebilir tedarik) üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirme sonucunda, bir şirket hakkında detaylı bilgiler sağlanmakta ve rapor edilmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirmesi, ana riskleri ve fırsatları göstermeli ve temelde şu iki konuda kapsamlı bir analiz vermelidir:

 • Şirketin ortaya çıkan fırsatlara ve sorunlara yanıt verme stratejisi ne kadar iyi?
 • Şirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda güçlü ve zayıf olduğu yanlar nelerdir?

Bunlar, paydaşlar için bir satış noktası olarak kullanılabilecek önemli bilgilerdir.

Ecovadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Çalışmasının Amacı

 Çoğu şirket, bu değerlendirmeleri müşterilerinin veya paydaşlarının talebi üzerine gerçekleştirmektedir. Şirket üst yönetimi, işletmenin kurumsal sosyal sorumluluk durumu ve ilerlemesi hakkında doğru ve genel bir bakışa sahip olmadığında KSS değerlendirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Yönetimlerin gelecek için önemli kararlar almaları çoğu zaman zor olmaktadır. Bu bağlamda, Ecovadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu gibi kararlarını destekleyecek temeller olması gerekmektedir. Değerlendirmeden elde edilen ve raporlanan sonuçlar, bir firmayı etkisiz ve öngörülmemiş bir KSS yaklaşımını benimsemekten ve işletmeyi sürdürülebilir olmayan bir yöne doğru ilerlemekten koruyabilmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirmesi ile ayrıca, karar verme süreçleri çok daha hızlı ve etkili olabilmektedir. Aynı zamanda iş uygulamalarındaki yasal yükümlülükler için de bir temel olan KSS, işletmedeki boşlukları ve potansiyel fırsatları belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Ecovadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirmesi Nasıl yapılır?

EcoVadis’in yürüttüğü temel bir değerlendirme sürecindeki önemli adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarına liderlik eden bir ekip oluşturulması
 • İşletmenin faaliyetlerine uygun ve aktif olarak çalışan bir KSS tanımı geliştirilmesi
 • Yasal gereksinimlerin belirlenmesi
 • Kurumsal belgelerin, süreçlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi
 • Kilit paydaşların belirlenmesi ve doğru ve yetkin personellerin istihdam edilmesi

KSS değerlendirmesi yapmak için bu adımlar çok önemliyken tek başına da yeterli değildir. Fakat bu adımların, bir firmanın tüm faaliyetlerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk bakış açısıyla gözden geçirilmesini sağladığını söyleyebiliriz. EcoVadis ile benzer faaliyetler gerçekleştiren kurumlar, şirketlerin kendileri veya tedarikçileri üzerinde bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirmesi yapması ve raporlamasına yardımcı olmak için çeşitli araçlar ve KSS derecelendirme metodolojileri geliştirmiştir. EcoVadis’in KSS değerlendirme metodolojisini de şöyle açıklayabiliriz

EcoVadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme ve Derecelendirme Metodolojisi

EcoVadis KSS derecelendirme metodolojisinin amacı, bir şirketin KSS yönetim sisteminin kalitesini; kendi politikaları, uygulama önlemleri ve sonuçları aracılığıyla değerlendirmektir. EcoVadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme sürecinde gerekli bilgiler toplanır, analiz edilir ve 0 – 100 ölçeğinde bir derecelendirme puan kartına dönüştülür. Ecovadis’in derecelendirme metodolojisi yedi temel ilkeye dayanmaktadır:

 • Kanıta dayalı çalışmalar yürütmek
 • Değerlendirilen şirketin bulunduğu sanayi sektörü, ülke ve büyüklüğü önemlidir.
 • Kaynakların çeşitlendirilmesi
 • Teknoloji bir zorunluluktur
 • Uluslararası Kurumsla Sosyal Sorumluluk uzmanları tarafından yapılan değerlendirme yapılması
 • İzlenebilirlik ve şeffaflık
 • Sürekli iyileştirmeler yoluyla mükemmelliğin elde edilmesi

Ecovadis’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme metodolojisi;

 • Küresel Raporlama Girişimi (GRI),
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve
 • 160’tan fazla ülkeyi kapsayan ISO 26000

dahil olmak üzere birçok uluslararası sürdürülebilirlik standartları üzerine inşa edilmiştir.

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın