Blog

Su Ayak İzi Nasıl Hesaplanır? Nasıl Azaltılır?

Su ayak izi, bir kişinin, kuruluşun veya ürünün su kaynaklarından tüketimini ölçen bir metriktir. Su ayak izi, doğru kaynak yönetimi ve su tüketimini azaltma konusunda farkındalık yaratmak için kullanılan bir araçtır.Su ayak izi hesaplama, su…
Blog

Küresel Raporlama Standartları Kurulu

Küresel Raporlama Girişimi (olarak bilinen GRI ) işletmeler, hükümetler ve diğer kuruluşlar anlamak ve iklim değişimi, insan hakları ve yolsuzluk gibi konularda onların etkilerini iletişim yardımcı olan bir uluslararası bağımsız standartlar…
Blog

Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Günümüzde sürdürülebilirlik ekonomik başarı, çevre korunması ve sosyal sorumluluk alanındaki gelişmeler ile paralel olarak ilerleyebileceği kabul edilen bir gerçektir.Küresel İlkeler Sözleşmesi Nedir?Bunda yola çıkarak uluslararası alanda söz…
Blog

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

“İlerleme Bildirimi” rehberi, İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan şirketlerin bu bildirimi nasıl hazırlanacağını gösteriyor ve aynı zamanda Küresel İlkeler’in tüm 10 ilkesini kapsayacak şekilde dikkate değer bildirimlerin sayısız örneğini de…
Blog

WRAS (Su Yönetmeliği Danışma Programı) Sertifikası

Bu sertifika bir yönetmelik kapsamında verilmektedir. Bu Yönetmeliğin maksadı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak tesislerin su yapısıyla…
Blog

Brundtland Raporu: Ortak Geleceğimiz

Küresel veya bölgesel düzeydeki zorlukları çözmede politikacılara rehberlik edecek sürdürülebilir kalkınmanın net bir tanımı yoktur.Daha ziyade, kavramın kullanımı, yerel ve proje düzeyindeki sorunlara yönelik çözümlerin sosyal olarak arzu…
Blog

Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 Eğitimi

Beşeri faaliyetlerden kaynaklanan iklim değişikliği, dünyanın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak tanımlanmaktadır.Sera gazı emisyonu ve giderek büyüyen karbon ayak izinden dolayı gelecek yıllarda daha büyük sorunlar ile…
Blog

Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitimi

Tüm dünyada giderek daha popüler hale gelmeye başlayan bir kavram inavasyon.Özetle yeniliğin fikir aşamasından somut çıktılar alınmasına kadar geçen tüm sürecini ifade eden inovasyon, artık markalar için en önemli kriterlerden biri haline gelmiş…
Blog

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

Günümüz iş dünyasında artık birçok işletme, faaliyetlerine sadece kâr odaklı hedefler, planlar ve stratejiler ile yön vermenin yetersiz olduğunu anlamış durumda.Bir işletmenin başarısı artık sadece finansal göstergeler ile değil aynı zaman…