Blog

Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 Eğitimi

Beşeri faaliyetlerden kaynaklanan iklim değişikliği, dünyanın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak tanımlanmaktadır.

Sera gazı emisyonu ve giderek büyüyen karbon ayak izinden dolayı gelecek yıllarda daha büyük sorunlar ile karşılaşılması beklenmektedir.

İklim değişikliğinin hem insan hem de doğal sistemler üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Kaynak bulunabilirliği, ekonomik faaliyetler ve insan refahı üzerinde önemli etkilere yol açabilmektedir. Buna karşılık, atmosferdeki sera gazı (GHG) konsantrasyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine adaptasyonu kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yürütülmekteir. Kamu ve özel sektör tarafından uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel girişimler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. ISO 14064 – 1 de bu çalışmalardan biridir.

ISO 14060 standart  ailesi, düşük karbonlu bir ekonomiyle sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve dünya çapındaki kuruluşlara, proje destekçilerine ve ilgili taraflara faydalar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, sera gazı emisyonlarını ölçmek, izlemek, raporlamak ve doğrulamak için güvenilir, tutarlı ve sürdürülebilir metotlar önermektedir. Bu çerçevede ISO 14060 standartları;

 • Sera gazı miktarının çevresel bütünlüğünü arttırır;
 • Sera gazı miktarının ölçülmesi, izlenmesi, raporlanması, doğrulanması ve onaylanmasının güvenilirliğini, tutarlılığını ve Şeffaflığını arttırır;
 • Sera gazı yönetimi strateji ve planlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır;
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması için çeşitli faaliyetlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır;
 • Bu faaliyetlerin performansını izlemeyi sağlar.

ISO 14064 – 1 standardı da spesifik olarak kuruluş düzeyinde sera gazı envanterlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilke ve gereklilikleri detaylandırmaktadır. Sera gazı emisyonunun sınırlarının ve sera gazı yönetimini geliştirmeyi amaçlayan belirli şirket faaliyetlerinin belirlenmesine ilişkin gereklilikleri içerir. Ayrıca kalite yönetimi, raporlama, iç denetim ve kuruluşun doğrulama faaliyetlerindeki sorumlulukları hakkında gereklilikleri ve bu konudaki rehberliği de kapsamaktadır.

Şirketler, Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 Eğitimi alarak bu standart hakkında detaylı bilgi sahibi olmakta ve faaliyetlerini daha çevreci hale getirebilmektedir. Bu eğitim sayesinde, ISO 14064-1 standardının kapsamını, maddelerini, uygulamalarını öğrenebilmektedir. Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 Eğitimi neredeyse bütün işletmeler için en temel konulardan biri olup özellikle uzun vadede çok etkili sonuçlar verebilecek bir eğitimdir.

Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 Eğitimi

Eğitime katılan kişiler standardın şu maddeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmektedir:

 1. Kapsam
 2. Normatif referanslar
 3. Terimler ve tanımlar
 4. Prensipler
  1. Genel
  1. Uyumluluk
  1. Kapsayıcılık
  1. Tutarlılık
  1. Doğruluk
  1. Şeffaflık
 5. Sera gazı envanter sınırları
  1. Örgütsel sınırlar
  1. Raporlama sınırları
 6. Sera gazı emisyonlarının miktarının belirlenmesi
  1. Sera gazı kaynaklarının tanımlanması
  1. Ölçme yaklaşımının seçimi
  1. Sera gazı emisyonlarının hesaplanması
  1. Yıllık bazda sera gazı envanteri
 7. Azaltma faaliyetleri
  1. Sera gazı emisyonlarını azaltma ve iyileştirme girişimleri
  1. Sera gazı emisyonlarını azaltma projeleri
  1. Sera gazı emisyonlarını azaltma ve iyileştirme hedefleri
 8. Sera gazı envanter kalite yönetimi
  1. Sera gazı bilgi yönetimi
  1. Belge saklama ve kayıt tutma
  1. Belirsizliği değerlendirme
 9. Sera gazı raporlaması
  1. Genel
  1. Sera gazı raporunu planlama
  1. Sera gazı raporu içeriği
 10. Kuruluşun doğrulama etkinliklerindeki rolü

Standardın çok sayıda ek bölümü de mevcuttur. Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 Eğitimi ‘nde katılımcılara bu ekler hakkında bilgiler verilmektedir.

Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 Eğitimi Detayları

Bu eğitim, genellikle 2 – 3 gün sürmektedir. TMMOB’ye bağlı Çevre / Makine / Elektrik Mühendisleri Odası, akdredite belgelendirme kuruluşları veya danışmanlık firmaları Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 Eğitimi ‘ni düzenleyebilmektedir.

Eğitime, kuruluşların kalite yöneticileri, çevre yönetim sistemi sorumluları, enerji yönetiminden sorumlu çalışanları, danışmanlar, mühendis ve diğer teknik personeller katılabilmektedir. Eğitimin sadece özel sektör kuruluşlarına değil, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, laboratuvarlar, akredite belgelendirme kuruluşları, meslek odaları vb gibi kurumlara da hitap ettiğini belirtmekte fayda vardır. Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 Eğitimi sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

Kurumsal Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 Eğitimi Faydaları

Eğitime katılan kişiler, şu konularda bilgi ve beceri sahibi olabilmekte ve öğrendiklerini çalıştıkları kurumlarda hayata geçirebilmektedir:

 • Sera gazı nedir; etkileri, neden ve sonuçları nelerdir?
 • Küresel ısınma ve sera etkisi yaratan gazlar
 • Türkiye’de ve dünyada sera gazı emisyon durumu ve bu konuda yapılan çalışmalar
 • Sera gazı emisyonu ve küresel ısınma ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen yasalar, mevzuatlar ve yapılan antlaşmalar
 • Sera gazı hesaplama yöntemleri
 • Sera gazı emisyonunun sınıflandırılması
 • Kuruluş bazında sera gazı emisyonu hesaplaması için kullanılan yöntemler
 • ISO 14064 standardına göre sera gazı emisyonu için sürdürülen envanter hazırlama ve raporlama çalışmaları; bu çalışmaların geliştirilmesi
 • Örnek karbon ayak izi ve sera gazı emisyonu hesaplaması

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın