Blog

Sürdürülebilir Turizm

Dünya Turizm Örgütü’ne göre sürdürülebilir turizm; ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate alan turizm olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir turizm temel ekolojik süreçleri koruyarak ve doğal miras ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olarak, turizm gelişiminde kilit bir unsur teşkil eden çevresel kaynakları en iyi şekilde kullanmalı, ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı göstermeli, yerleşik ve yaşayan kültürel miraslarını ve geleneksel değerlerini korumalı ve kültürler arası anlayış ve hoşgörüye katkıda bulunmalıdır. Ayrıca sürdürülebilir istihdam ve gelir elde etme fırsatları ve ev sahibi topluluklara sosyal hizmetler dahil olmak üzere tüm paydaşlara sosyo-ekonomik faydalar sağlayan ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan, sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik operasyonların sağlanmalıdır.

Sürdürülebilir turizm gelişimi, ilgili tüm paydaşların bilinçli katılımını ve geniş katılım ve fikir birliği oluşturulması için güçlü siyasi liderliği gerektirir. Sürdürülebilir turizme ulaşmak sürekli bir süreçtir ve etkilerin sürekli izlenmesini ve gerektiğinde önleyici ve düzeltici önlemlerin alınmasını gerektirir. Sürdürülebilir turizm aynı zamanda yüksek düzeyde turist memnuniyetini sürdürmeli ve turistler için sürdürülebilir bir deneyim hakkında farkındalıklarını artırarak ve bunlar arasında sürdürülebilir turizm uygulamalarını teşvik ederek anlamlı bir deneyim sağlamalıdır.

Sürdürülebilir turizmin birçok olumlu hedefi olmasına rağmen, işletmenin sürdürülebilirliğe doğru ilerlemesini belirlemesini sağlayan somut bir ölçüm sistemi olmalıdır. Sonuçları ve ilerlemeyi ölçmek için karşılaştırmalar kullanılır. Karşılaştırma, “bir işletmenin belirli bir alandaki (su tüketimi gibi) performansının benzer bir işletmenin performansıyla karşılaştırılmasıdır”. Karşılaştırma, bir işletmenin faaliyetlerini yalnızca rakiplerininkiyle perspektif haline getirmekle kalmaz, aynı zamanda bir çok olumlu iç iyileştirmeler sağlar.

 
Sürdürülebilir Turizm Belgesi

Sürdürülebilir Turizm Belgesi

Sürdürülebilir Turizm Belgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA’nın beraber yürüttüğü Sürdürülebilir Turizm Programı çerçevesinde düzenlenmektedir. Bakanlık ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum sağlayan konaklama tesisleri ve tur operatörleri için belgelendirme yapmaktadır.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC)

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi

GSTC, sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar belirleyen uluslararası bir kuruluştur. GSTC’nin (Global Sustainable Tourism Council) kamu politika yapıcıları ve destinasyon (seyahat edilecek yerler) yöneticileri için destinasyon kriterleri; oteller ve tur operatörleri için endüstri kriterleri olmak üzere iki farklı kriter kategorisi bulunmaktadır.

sürdürülebilir turizm

Sürdürülebilir Turizm Planlaması

Sürdürülebilir turizm, turizm faaliyetlerinin tüm aşamalarında çevre ve yerel topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirildiği turizm yönetimi yaklaşımıdır.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın