Blog

17.05.2014 Tarihli Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, belirli faaliyetlerden dolayı oluşan sera gazı emisyonlarıyla ilgili izleme, raporlama ve doğrulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasları açıklamaktadır. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’in dayanağı daha önce yürürlükte olan Çevre Kanunu ile Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yanı sıra Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında imzalanan Kyoto Protokolü’dür.

Yönetmelik, sera gazı emisyonlarını izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüğü bulunan işletmelerin çalışmalarını detaylandırırken; doğrulayıcı kuruluş ve Bakanlığın da görev ve sorumluluklarını açıklamaktadır. Ayrıca, doğrulayıcı kuruluşların akreditasyon işlemlerini gerçekleştiren (Türk Akteditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) görevlerini de belirtmektedir.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’e göre;

 • Karbon Dioksit (CO2)
 • Metan (CH4)
 • Diazot Oksit (N2O)
 • Hidroflorokarbonlar (HFC’ler)
 • Perflorokarbonlar (PFC’ler)
 • Sülfür Hegzaflorid (SF6)

sera gazı olarak kabul edilmektedir. Sera gazı emisyonuna neden faaliyetlerden bazıları şunlardır:

 • Yakıtların yakılması
 • Petrol rafinasyonu
 • Kok üretimi
 • Alüminyum üretimi
 • Klinker üretimi
 • Seramik ürünlerin üretimi
 • Mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi
 • Alçı taşının kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı taşı ürünlerinin üretimi
 • Selüloz, karton, mukavva ve kağıt üretimi
 • Nitrik asit, amonyak, glioksal ve glioksilik asit üretimi

Bu faaliyetlere ilişkin detaylar ve faaliyet sonucunda hangi sera gazı emisyonlarının takip edilmesi gerektiği yönetmelikte açıklanmıştır.

Sera gazı emisyonları yönetmelikte belirtilen hesaplama ve ölçüm metotlarına göre izlenmeli ve raporlanmalıdır. Ayrıca oluşturulacak raporda yer alacak bilgiler ve raporlama formatı da yine yönetmeliğin ilgili ekinde açıklanan kurallara uygun olmalıdır. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ayrıca emisyonların doğrulama ilkelerinden de bahsetmektedir. Bu kısımda genel prensiplerin yanı sıra stratejik analiz, proses analizi, risk analizi ve rapor içeriği yer almaktadır.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın