Blog

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliği ile ilgili bilimsel gelişmeleri değerlendirmek için kurulan uluslararası bir organdır. IPCC, 1988 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından politika yapıcılara iklim değişikliğinin bilimsel temeli, etkileri ve gelecekteki riskleri ile uyum ve azaltma seçenekleri hakkında düzenli değerlendirmeler sağlamak için kurulmuştur.

IPCC değerlendirmeleri, her düzeydeki hükümetlere iklimle ilgili politikalar geliştirmeleri için bilimsel bir temel sağlamaktadır. BM İklim Konferansı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) müzakerelerinde ele alınan konularla ilgili de çok önemli bir temel oluşturmaktadır. Politikalarla ilgili olan değerlendirmeler doğrudan politika belirleyici değildir; farklı senaryolara ve iklim değişikliğinin oluşturduğu risklere dayalı olarak gelecekteki iklim değişikliği projeksiyonlarını sunabilmekte ve yanıt seçeneklerinin sonuçlarını tartışabilmektedir. Ancak politika yapıcılara hangi eylemlerin gerçekleştirileceğini doğrudan belirtmemektedir.

IPCC, bilimsel ve hükümetler arası doğası nedeniyle karar vericilere titiz ve dengeli bilimsel bilgi sağlamak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. IPCC’ye katılım, WMO ve Birleşmiş Milletler’in tüm üye ülkelerine açıktır. Şu anda 195 üyesi bulunan ve üye devletlerin temsilcilerinden oluşan IPCC, önemli kararları almak için genel kurullarda toplanır. Üye hükümetler tarafından seçilen IPCC Bürosu, panelin çalışmalarının bilimsel ve teknik yönleri hakkında panele rehberlik etmekte ve ilgili yönetim ve stratejik konularda panele tavsiyelerde bulunmaktadır.

IPCC değerlendirmeleri, raporların koordinatör baş yazarları ve baş yazarları olarak zamanlarını ve uzmanlıklarını gönüllü olarak sunan yüzlerce önde gelen bilim insanı tarafından yazılmaktadır. Belirli alanlarda tamamlayıcı uzmanlık sağlamak için katkıda bulunan yazarlar olarak yüzlerce başka uzmanı görevlendirimektedir. Yazarlar, raporun farklı bölümlerinde sunulan bulgular arasında çapraz kontrol yapan, ek bilgi kontrolü yapan ve diğer konuların yanı sıra referans yönetimi üzerinde çalışan bilim adamları ile çalışabilmektedir.

IPCC raporları, kapsamlı ve objektif olduklarından ve açık ve şeffaf bir şekilde üretildiğinden emin olmak için birden fazla taslak hazırlama ve inceleme sürecinden geçmektedir. Binlerce uzman, raporların bilimsel topluluktaki tüm görüşleri yansıtmasını sağlayarak ve hakem olarak hareket ederek raporlara katkıda bulunmaktadır.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın