Blog

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)

1972’de kurulan Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), tüm dünyada çevre gündemini belirleyen, Birleşmiş Milletler sistemi içinde sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutunun tutarlı bir şekilde uygulanmasını destekleyen ve  küresel çevre için yetkili bir savunucu olarak hizmet eden küresel bir otorite olmuştur. UNEP’in misyonu, ilham vererek, bilgilendirerek ve ulusların ve halkların gelecek nesillerinkinden ödün vermeden yaşam kalitelerini iyileştirmelerini sağlayarak çevrenin korunmasında liderlik sağlamak ve ortaklığı teşvik etmektir.

Merkezi Kenya’nın Nairobi kentinde bulunan UNEP, departmanlarının yanı sıra bölgesel, irtibat ve kontrol ofisleri ve büyüyen bir iş birliği mükemmellik merkezleri ağı aracılığıyla çalışmaktadır. UNEP, 193 üye devleti ve sivil toplumdan, işletmelerden ve diğer büyük gruplardan ve paydaşlardan temsilcilerle, çevre konusunda dünyanın en üst düzey karar alma organı olan BM Çevre Meclisi aracılığıyla çevresel sorunları ele almak için yakın bir şekilde çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), birçok kritik çok taraflı çevre anlaşmasının ve araştırma kuruluşunun sekreterliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

UNEP, üye devletleri, çevresel sürdürülebilirliğin kalkınma ve yatırım planlamasına yansıtılmasını sağlamak için destekler ve ülkelere çevreyi korumak ve eski haline getirmek için gerekli araçları ve teknolojileri sağlar. UNEP’in kampanyaları, özellikle Dünya Çevre Günü aracılığıyla, etkili çevresel eylem için farkındalık yaratmakta ve savunuculuk yapmaktadır.

UNEP, çalışmalarını yedi geniş tematik alanda sınıflandırmaktadır:

  • iklim değişikliği
  • afetler ve çatışmalar
  • ekosistem yönetimi
  • çevresel yönetişim
  • kimyasallar ve atık
  • kaynak verimliliği
  • incelenen çevre

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) çalışmaları, kurumun misyonunu finanse eden ve savunan ortaklar  tarafından desteklenmektedir. UNEP’in gelirinin yüzde 95’i için gönüllü bağış ve katkılardan oluşmaktadır.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın