Blog

Stern Raporu

İklim değişikliği ekonomisi ile ilgili yayınlanan Stern Raporu, Birleşik Krallık hükümeti için hazırlanan yaklaşık 700 sayfalık bir rapordur. 30 Ekim 2006 tarihinde yayınlanan rapor, London School of Economics’te (LSE) Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü başkanı ve ayrıca Leeds Üniversitesi ve LSE’de İklim Değişikliği Ekonomisi ve Politikası Merkezi (CCCEP) başkanı olan ekonomist Nicholas Stern tarafından hazırlanmıştır. Küresel ısınmanın dünya ekonomisine etkilerini analiz eden Stern Raporu, bu konuya ilişkin ilk rapor olmasa da kapsamı itibariyle iklim değişikliği ekonomisi üzerine yayınlanan en önemli raporlardan biri olarak bilimsel literatürde yerini almıştır.

Stern Raporı, iklim değişikliğinin etkileri ve ekonomik maliyetler üzerine çok çeşitli kanıtları değerlendirmiş ve maliyetleri ve riskleri değerlendirmek için bir dizi farklı teknik kullanmıştır. Raporda toplanan kanıtlar tüm bu açılardan basit bir sonuca varmaktadır: Güçlü ve erken harekete geçmenin faydaları, harekete geçmemenin ekonomik maliyetinden çok daha ağır basmaktadır.

“İklim Değişikliğinin Ekonomisi: Stern Raporu” (The Economics of Climate Change: The Stern Review) özetle şu ana bulguları içermektedir:

  • Şimdi güçlü adımlar atarsak, iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için hala zaman vardır.
  • İklim değişikliğinin büyüme ve gelişme üzerinde çok ciddi etkileri olabilir.
  • İklimi stabilize etmenin maliyetleri önemlidir ancak yönetilebilir düzeydedir. Gecikme tehlikeli ve çok daha maliyetli olacaktır.
  • Tüm ülkelerde iklim değişikliği konusunda eyleme geçilmesi gerekiyor ve bunun zengin ya da fakir ülkelerin büyüme isteklerini sınırlaması gerekmiyor.
  • Emisyonları azaltmak için bir dizi seçenek mevcuttur; onları harekete geçirmek için güçlü, kasıtlı ve kontrollü politika eylemleri gereklidir.
  • İklim değişikliği, uzun vadeli hedeflere ilişkin ortak bir anlayışa ve eylem çerçeveleri üzerinde anlaşmaya dayalı uluslararası bir aksiyon gektirmektedir.

Stern Raporı, ilk olarak iklim değişikliğinin ekonomik etkilerine ilişkin kanıtları incelemekte ve atmosferdeki sera gazlarını stabilize etmenin ekonomisini araştırmaktadır. İncelemenin ikinci yarısı, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin yönetilmesinde ve toplumların artık önlenemeyen iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlamasında yer alan karmaşık politika zorluklarını ele almaktadır.

Rapor uluslararası bir bakış açısı getirmektedir. İklim değişikliği, nedenleri ve sonuçları bakımından küreseldir ve gerekli ölçekte etkili, verimli ve adil bir müdahalenin sağlanmasında uluslararası toplu bir eylem kritik derecede önemli olacaktır. Bu yanıt, birçok alanda daha derin bir uluslararası işbirliğini gerektirecektir; özellikle de karbon için fiyat sinyalleri ve pazarlar yaratmak, teknoloji araştırmasını, geliştirmesini ve dağıtımını teşvik etmek ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için adaptasyonu teşvik etmek gibi.

İklim değişikliği ekonomi için şimdiye kadar görülen en büyük ve en geniş kapsamlı piyasa başarısızlığı sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle ekonomik analiz küresel olmalı, uzun vadeli hedef ve sonuçları ele almalı, risk ve belirsizlik ekonomisini merkezde tutmalı ve büyük, marjinal olmayan değişim olasılığını incelemelidir. Rapor, bu gereksinimleri karşılamak için birçok yeni gelişme de dahil olmak üzere, ekonominin önemli alanlarının birçoğundaki fikir ve tekniklerden yararlanmaktadır.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın