Blog

İşte Eşit Kadın Sertifikası

İşte Eşit Kadın Sertifikası, kadınların iş hayatında eşit haklara ve fırsatlara sahip olmasını amaçlayan bir sertifikasyon çalışmasıdır. Bağımsız bir denetim sonucunda gerekli şartları yerine getiren kurumlara verilen İşte Eşit Kadın Sertifikası, kadınlara çalışma ortamlarında daha eşitlikçi bir tutumla davranılmasını sağlıyor. Bu bağlamda, kadınlara yönetimde fırsat eşitliği sunan, istihdamda etik ve adil politikalar izleyen, iş sağlığı ve güvenliği noktasında kadınlara önem veren kurumlar, bu sertifikayı daha hızlı ve kolay bir şekilde alabiliyor.

Günümüzde kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk politikalarının ayrılmaz bir parçası olan cinsiyet eşitliği kavramı, tüm kurum ve kuruluşların en önemli ilke ve değerlerinden biri haline gelmiş durumda. İşte Eşit Kadın Sertifikası da bu sebeple sadece özel şirketlere değil, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu işletmelerine verilebiliyor. Bu sertifikayı alan kurumlar, istihdam ettiği kadınların iş hayatındaki rolünü güçlendirdiğini ve onlara eşit, sağlıklı, güvenli ve mutlu bir çalışma ortamı sunduğunu belgelendirmiş oluyor.

İşte Eşit Kadın Sertifikası Nedir?

İşte Eşit Kadın Sertifikası, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İntertek firmasının iş birliği ile geliştirilmiş bir programdır. Bilindiği üzere İntertek, dünya çapında denetim, sertifikasyon, test ve kalite gibi konularda hizmetler sunan İngiliz bir şirkettir. İşte Eşit Kadın Sertifikası programında da firma denetimlerini İntertek gerçekleştiriyor. Bu denetimlerin içeriğinin oluşturulmasında temel olarak Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Pensipleri (WEPs) referans alınmıştır.

İşte Eşit Kadın Sertifikası gönüllülük esasına dayalı bir çalışmadır. Fakat günümüzdeki birçok ulusal ve uluslarası şirket kurumsal sürdürülebilirlik politikaları kapsamında kadının hem iş hayatındaki hem de toplumdaki rolünü güçlendirmek adına belirli taahhütlerde bulunuyor. Bu sertifikasyon da sürdürülebilirlik taahütlerinin yerine getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm sektörel faaliyetlerin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düzenlenebilmesi; bu bağlamda kadına iş hayatında hak ettiği değeri veren işletmelerin denetlenmesi ve sertifikalandırılması, diğer şirketler için de örnek teşkil etmektedir.

İşte Eşit Kadın Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika sahibi olmak isteyen kamu ve özel sektör işletmeleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları Sürdürülebilirlik Akademisi ile iletişime geçmelidir. Gerekli bilgileri aldıktan sonra belge başvurusunda bulunabilir. Fakat öncesinde bu konuyla ilgili birtakım eğitimler ve akredite kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir. Zira, firmaların İşte Eşit Kadın Sertifikası denetimlerine hazırlanması; tüm süreç ve faaliyetlerini denetim kriterlerine uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. Bu süreçte danışmanlık firmaları, işletmelerin eksiklerini tamamlanmasına ve denetimlerden hızlı ve kolay bir şekilde geçmesine yardımcı olmaktadır.

İşte Eşit Kadın Sertifikası verilmesi için düzenlenen denetimlerde şirketlerin şu konudaki tutumları, politikaları, dokümantasyon çalışmaları, kendi iç prosedürleri ve süreçleri analiz edilmektedir:

 • Her konuda cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve her türlü ayrımcılığın engellenmesi
 • Ayrımcılık yapılmaması ve olası bir ayrımcılık durumunda hızlı aksiyon alabilmek için şirket bünyesinde etkin bir yönetim sisteminin kurulması
 • Çalışanlara kadın – erkek fark etmeksizin güvenli bir çalışma ortamının sağlanması
 • Çalışanlara karşı her türlü şiddet, taciz, istismar vb gibi durumların önlenmesi için gerekli mekanizmaların kurulması
 • Tedarikçi zincirinde yer alan tüm paydaşların İşte Eşit Kadın Sertifikası prensipleri konusunda bilgilendirilmesi
 • Kadının iş ve toplum hayatındaki rolünün güçlendirilmesi ve cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması için sosyal bir etki yaratılması
 • Şirketim tüm sosyal ortaklarının cinsiyet ayrımcılığına karşı üretilen çözümlere katılımının sağlanması

İşte Eşit Kadın Sertifikası Avantajları

İşte Eşit Kadın Sertifikasyonu, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kadınların iş hayatına daha fazla katılmasını ve bu katılımın etik, etkin ve eşit koşullarda olmasını sağlıyor. Sadece yazılı bir belge olarak görülmemesi gereken bu sertifika, işletmelerin kadın haklarını sürdürülebilir bir şekilde korumasına ve geliştirmesine destek oluyor. Sertifikasyonu tamamlamak için gerekli kriterleri karşılayan şirketler, bugün dünyanın tüm gelişmiş göstergelerinin en önemli bileşenlerinden biri olan cinsiyet eşitliği ilkesine uygun davrandığını ispatlıyor.

İşte Eşit Kadın Sertifikası, şirketlerin kurumsal itibarını güçlendiriyor ve marka değerini artırıyor. Bu bağlamda, sertifikanın firmalar arasında bir rekabet oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Belge sahibi işletmeler, bünyesinde çalışan kadınlara değer verdiğini, onların gelişimini önemsediğini, tüm paydaşlarını cinsiyet eşitliği çizgisinde buluşturduğunu ve bu konuda sürdürülebilir politikalar geliştirdiğini beyan etmiş oluyor. Bu da sorumlu yatırımcıların, tedarikçilerin ve müşterilerin ilgisini İşte Eşit Kadın Sertifikası sahibi kuruluşların üzerinde topluyor.

Denetimlerden başarıyla geçen ve sertifika almaya hak kazanan işletmeler, tüm çalışanlarına kadın ya da erkek fark etmeksizin eşit koşullar, fırsatlar ve haklar sunmaktadır. Bu da şirketlerin sektörde rekabet gücünü yükseltiyor, daha fazla tercih edilen bir marka olmasını sağlıyor; ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilir ve sosyal etkisi yüksek bir işletme olmasına katkıda bulunuyor.

İşte Eşit Kadın Sertifikası Geçerlilik Süresi ve Yenileme

İntertek’in bağımsız denetimlerinden geçen şirketlere verilen İşte Eşit Kadın Sertifikası’nın geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre sonunda şirketler İşte Eşit Kadın Sertifikası yenileme için tekrar başvuruda bulunuyor ve yeni bir denetim süreci başlatılıyor. Sertifika süresi bittiğinde yeniden başvuru yapan ve denetimlerden başarılı sonuçlar alan şirketlerin belge geçerliliği uzatılmış oluyor.

Ülkemizde şimdiye kadar farklı sektörlerden çok sayıda şirket İşte Eşit Kadın Sertifikası almıştır. Sertifika sahibi bazı markalar şunlardır:

 • Avon
 • Alstom
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
 • HDI Sigorta
 • Doğuş Sigorta
 • Kardem
 • Sanko
 • Orimpex
 • Anadolu Efes

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın