Blog

Sağlıkta Sürdürülebilirlik

Sağlık sektörünün karmaşık yapısı ve sağlık kuruluşlarının yarattığı sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler dikkate alındığında sağlıkla ilgili tüm sürdürülebilirlik girişimlerinin sağlık sisteminde sürdürülebilirliğin kavramsal çerçevesinin hedeflemesi kaçınılmazdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sağlık

Sağlıklı bir hayat sağlamak ve her yaşta herkes için iyilik halini teşvik etmek amacıyla; ulusal ve küresel sağlık risklerinin yönetimi, risk azalımı ve erken uyarı ile tüm ülkelerin özellikle gelişmekte olan ülkelerin kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.2030 yılına kadar tehlikeli kimyasallar hava, su, toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısını büyük ölçüde azaltmayı planlamışlardır.

Halk Sağlığından Bazı Temel İlkeler:

Sağlık hizmetlerinde hakçalık esastır; Sağlık, doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. Bu nedenle, ırk, dil, din, cinsiyet, yerleşim yeri ve sosyal durum gözetilmeden herkes sağlık hizmetlerine erişebilme ve hizmetlerden ihtiyaçları kadar yararlanma konusunda eşit şansa sahiptir.

Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür; O nedenle, sağlık personeli, hizmet verdiği kişinin önceki yaşamında karşılaştığı olayları ve kendisine yapılacak müdahalelerin onun bundan sonraki yaşamını nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurmak zorundadır.

Tıbbi Cihaz  İçin Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, üreticileri, faaliyetlerine daha bütünselbir bakış açısı getirmeye zorluyor; tıbbi cihazlar için bu, yalnızca ürünün kendisine nasıl tasarlandığına, kullanılan malzemelere vb. – bakmak değil, aynı zamanda hammaddeleri üretmek için gereken enerjiden farklı lojistik taleplerin (soğuk zincir depolama gibi ve daha sonra bertaraf)etkisine kadar çok daha geniş bir anlamı oluyor.

Sürdürülebilirliğe yalnızca tasarım ve üretim açısından bakarsak, bizi, sürdürülebilirliğin bir medikal cihazın ekonomik, ekolojik ve sosyal talepleri karşılaması gerektiğine ulaştırır. Bu, bir ürünün potansiyelini değerlendirirken sadece kısa vadeli finansal etmenleri dikkate alamayacağımız anlamına gelir. Endüstrinin güvenlik, etkinlik ve sağlamlık dışındaki önceliklere odaklanmasını gerektirecektir. Bu,sürdürülebilirliği teşvik etmek için düzenleyici şartların  ayarlandığı anlamına bile gelebilir.

Sürdürülebilir bir ürün, ekolojik etkisini bertaraf etme ve geri dönüşüm verimliliği açısından hesaba katılması önemlidir.Ancak bu maliyetler henüz geliştirme bütçelerine veya sektörümüzde pazar fiyatlandırmasına dahil edilmedi ve çevresel etki  her zaman ‘başkasının sorunu’ oldu.

Medikal sektörümüz için bir sorun da, tüketici ürünlerinde sürdürülebilir tasarımı teşvik etmeye yardımcı olan ‘maliyet havucunun’ her zaman aynı şekilde uygulanmamasıdır. Örneğin, bir su ısıtıcısının imalatında kullanılan hammadde hacminin azaltılmasıyla, hem üretici hem de tüketici için ticari faydalar olması muhtemeldir. Bununla birlikte, ilaç verme cihazları söz konusu olduğunda, aynı kuralları uygulamak zordur çünkü ilacın maliyetleri çoğu zaman cihaz üretiminin maliyetlerinden çok daha ağır basabilir, bu nedenle hammaddeyi azaltmanın her zaman önemli bir ticari faydası yoktur.

HALKIN VE  KULLANICININ GÖRDÜĞÜ – 1

Sürdürülebilirlik tüketici ürünleri için hem her yerde mevcut hem de farklılaştırıcı olsa da, medikal profesyonellerin ve hastaların çoğu için tasarım ‘misyonunun’ bir parçası değil. Ancak sürdürülebilirlik, birçok son kullanıcı tarafından da tam olarak anlaşılamıyor. Örneğin, tek kullanımlık ürünlere karşı ani bir tepki var. Ancak geri dönüştürülebilir alternatifler, temizlik, sterilizasyon ve çoğu zaman yeniden mühendisliğin talep edildiği göz önüne alındığında gerçekten daha sürdürülebilir mi? Gelişmekte olan ekonomilerdeki orta sınıflar şaşırtıcı bir oranda büyümeye devam ettikçe, bu farkındalık ve yanlış anlama karışımı yalnızca artacak mı ve eğer öyleyse, daha fazla eğitim ile birlikte daha büyük mevzuat düzenlemesi cevap mıdır?

Medikal profesyonellerin ve hastalar için listenin başında her zaman güvenlik ve kullanılabilirlik gelir, ardından uygun fiyat gelir, bu da ürün için ödeme yapan kişi/kuruluş tarafından belirlenir. Şu anda pandemic gibi acil hedefler, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinden ağır basmaktadır. Ancak tam ürün yaşam döngüsü analizlerinin uygulamaya konulması mevcut fikir gruplarına meydan okumaya yardımcı olabilir ve sonunda performans karşılaştırması için bir temel oluşturduğu için ticari bir itici güç olabilir. 

HALKIN VE  KULLANICININ GÖRDÜĞÜ – 2

Kullanıcının tıbbi cihazla tüketici markasından çok farklı bir ilişkisi vardır, çünkü verilenler üzerinde çok az seçim yaparlar. Bununla birlikte, tek kullanımlık ürünlere verilen genel tepki şüphesiz olumsuzdur, doğrudan tüketici ürün deneyiminden etkilenir ve bu, yeni ürün konseptlerini değerlendirirken hasta gruplarıyla görüşmelerden gelen geri bildirimlerden giderek daha fazla haberdar olduğumuz bir şeydir.

Hastanelerin, maliyetten tasarruf etmek için ‘tek kullanımlık’ ürünleri geri dönüştürmesi ve muhtemelen yaşamı tehdit eden sonuçlarla örneğin kusurlu temizlik ve ardından biyopsi kesicilerin yeniden kullanılması gibi  büyüyen bir sorun var. Tek kullanımlık cihazlar da bazen parçalara ayrılır ve ardından yanlış bir şekilde yeniden monte edilir, bu da sorunu daha da artırır.

Tek kullanımlık ürünler ilginç bir konu; 30 yıl önce bile, bir hastanedeki çoğu cihaz sterilize edilip yeniden kullanılırken, şimdi aynı aletlerin çoğu tek kullanımlıktır. Daha önce, hastane koğuşu temizliğine çok daha fazla vurgu yapılırken, şimdi MSRA gibi servislerde yüksek oranlarda süper böcek bulunduğunu okumak da ilginçtir. Tek kullanımlık ürünlere aşırı güvenmenin temel temizlik becerilerinde kısmen gevşemeye yol açtığına inanılıyor.Bu nedenle sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir ürünlere geri dönmenin her açıdan bazı büyük faydaları olabilir.

HALKIN VE  KULLANICININ GÖRDÜĞÜ – 3

Mevzuatın çok sıkı olduğu ve genel olarak son kullanıcıların marka farkındalığı veya markaya sadık olmadığı tıbbi alanda ticari dinamiğin farklıdır. Ancak hükümetler, tıbbi cihazların en büyük alıcılarıdır  ve sürdürülebilir ürünler talep ediyorlar. Mevzuat düzenleyicilerden gelecek desteği teşvik ederek sektörde değişimi yönlendirecektir.

Hükümetlerin bu bağlamda diğer sektörlerde tedarikçilere uygulayabileceği baskıyı zaten görüyoruz. Sürdürülebilirlik standartlarıyla bağlantılı devlet satın alma gücü çok önemlidir ve ürün geri dönüşümünün bir kısmını üreticiye kaydırmaya başlayacaktır.

Gelişmekte olan ekonomilerin etkisi ve tıbbi cihazlara farklı yaklaşımları ve anlayışları da yakından izlenmelidir çünkü bu ekonomiler, sürdürülebilir bir yaklaşımla (geri dönüşüme vurgu gibi) zaten ortak itici güçlere sahiptir ve daha fazlası maliyet düşürmeye radikal bir yaklaşım sağlamaktadır.. İlaç maliyetinin nispeten yüksek olduğu gelişmekte olan ekonomilere yönelik tek dozlu inhalerlerdeki son gelişmeler, Batı pazarları için geliştirilmekte olan daha karmaşık inhalatörlerden önemli ölçüde daha az parça içeren zarif ve etkili tasarımlara sahiptir.Yaklaşık 15 bileşenden oluşan daha karmaşık bir çok-dozlu inhaler (ilacın dahili olarak bulunduğu) üzerinden, örneğin altı ila yedi bileşenden oluşan basit bir blister bazlı inhalatör için açık atık azaltma faydasını görebilirsiniz. Çoğu durumda, daha kısa, daha basit hava yolları nedeniyle basit inhalerler daha verimli olabilir. 

HALKIN VE  KULLANICININ GÖRDÜĞÜ – 3

Müşteri tarafından talep edilmese bile dikkate alabileceğimiz bazı değişiklikler var. Örneğin,  ambalajı veya nakliye maliyetlerini azaltarak hammadde kullanımı (ve maliyetler) ve ayrıca tedarik zinciri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğundan, mümkün olduğunda ürünlerin boyutunu azaltmaya çalışabiliriz.

Ürün tasarım seçeneklerinde sürdürülebilirlik ağırlığı sağlayabiliriz. Bu, ürün seçenekleri arasında eğitimli bir seçim yapmak için gereken bilgileri sağlarken aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili genel farkındalığı geliştirmeye yardımcı olabilir. Sınırlı bir çevresel etki değerlendirmesi biçimi bunun bir parçası olabilir. Buradaki zorluk, bu değerlendirmeye dayanmak için yeterli ‘iyi’ bilgi bulmak olacaktır.

 İlgili ve gerçekçi olan her yerde belirli tıbbi cihazlar için daha kolay sterilizasyonu keşfedebiliriz – bu, tek kullanımlık sorununun ele alınmasına yardımcı olur, daha sürdürülebilir bir yaklaşım sağlar ve tek kullanımlık seçenekleri kullanan piyasa güçlerine meydan okur.

Yeni malzemelerin seçimi, daha derinlemesine araştırabileceğimiz bir alan. Plastik yerine cam kullanmak kadar basit değil; Genel ‘çevresel’ maliyet hakkında daha iyi bilgi sağlamak için tedarikçilere ihtiyacımız var. Ancak mekanik özelliklerinden dolayı daha küçük miktarlarda kullanılabilen malzeme türlerini de seçebiliriz. Ancak karton inhaler gibi yenilikleri halihazırda düşündüğümüz düşünüldüğünde, mümkün olduğunda yeni malzemelere tekrar bakmalıyız.

Sürdürülebilirliğe katkıda bulunanlar, bu stratejilere daha fazla odaklanmak, müşterilerin bu yaklaşımın değerini görmelerine yardımcı olmak için çaba sarfeder mi?

 Uzun zaman önce çöplerimizi ayırmanın pratik olmayacağını düşünmemiştik, giysilerimizin 30 ° C’de temizlenebileceğini düşünmemiştik ve dünyanın 60w akkor ampuller olmadan sıkıcı olacağını düşünmüştük. Ancak işler değişti ve tıp dünyasının da buna ayak uydurması gerekiyor. Tamamen geri dönüştürülebilir karton inhalerler ve tüm tedarik zinciri iyileştirmeleri gibi büyük değişikliklere bakabiliriz, ancak bu muhafazakar bir sektör ve basit fırsatları, sürekli adım değişikliklerini kaçırmamalıyız. Bunlar, “aşırı mühendisliğe” karşı direnci, risklerin izin verdiği yerlerde tıbbi olmayan sınıf “ortak” malzemeleri belirlemeyi ve basit, geri dönüştürülebilir ambalaj geliştirmeyi içerebilir.

SAĞLIK HİZMET BOYUTLARI – I

Kabul edilebilirlik: Hastaların ya da yakınlarının değerleri, istekleri ve beklentileriyle verilen sağlık hizmetlerinin uyumlu olmasıdır.

Erişilebilirlik: Sağlık hizmetlerine ulaşabilme kolaylığı; fiziksel, mali veya psikolojik olabilir ve sağlık hizmetlerinin önceden mevcut olmasını gerektirir.

Uygunluk (Yerindelik): Verilen sağlık hizmetinin mevcut en iyi kanıt esasında klinik ihtiyaçlarla uyumlu olma derecesi.

Devamlılık: Hastalara yönelik olarak sağlık hizmetlerinin zaman içinde, kurum ve kuruluşlar arasında düzgün bir şekilde organize edilme derecesi.

Etkililik veya Sağlığın İyileştirilmesi veya Klinik Odak: Kanıta dayalı sağlık hizmetlerinin doğru verilmesi suretiyle istenen sonuçların elde edilebilme derecesi.

Giderler veya Maliyet Uygunluğu: Makroekonomik düzeyde sürdürülebilir sağlık harcama düzeyini bulma ve mikroekonomik hedef, herhangi bir sonuç ve sorumluluk düzeyi için harcamaların en aza indirilmesi.

Etkinlik: Sistem için doğru kaynak düzeyini bulmayı ve bu kaynakların maksimum fayda ya da sonuç elde etmek için kullanılması.

Eşitlik: Sistemin ilgili tüm tarafları adil şekilde gözetmesi; hem sağlık hizmetleri için ödeme yükünün hem de sağlık hizmetlerinin sunumu ve faydalarının insanlar arasında eşit dağıtımıyla ilgilidir.

Hasta Merkezlilik veya Hasta Odaklılık veya Cevap Verebilirlik: Sistemin fiili işleyişinde hastanın / kullanıcının sağlık hizmeti sunumunun merkezine yerleştirilme derecesi; giderek artan bir şekilde sağlık hizmetleri hasta deneyimi olarak ölçülmektedir. Bu bağlamda cevap verilebilirlik, sistem tarafından insanların meşru olan sağlıkdışı beklentilerine kolaylık sağlanmasıyla ilgilidir.

SAĞLIK HİZMET BOYUTLARI – I

Emniyet (Güvenlik): Sistemin doğru yapılara sahip olması, kullanıcıya, sağlayıcıya veya çevreye zarar vermeyecek şekilde hizmet verilmesi ve sonuç alınması.

Sürdürülebilirlik: Özellikle sağlıkla ilgili kamu harcamalarının doğru seviyede belirlenmesi.

Tam Zamanında Hizmet Sunumu (Dakiklik): Hastanın sağlık hizmetlerine hızlı erişim veya cevap alma düzeyi.

Yönetişim: hesap verebilirlik sağlayan bir mekanizma ile sistemin kendisini yönetmesi; ayrıca sağlık

merkezinin tüm faaliyetlerinin merkezinde doğruluk, kalite güvencesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin yer alması.

Bakım Ortamı ve İmkanları: Hasta ve personel esenliğini destekleyen ortamlarda ve hastaların ihtiyaç ve tercihlerine saygı gösterilerek tedavinin, bakımın veya özel bir işlevin etkili ve güvenli bir şekilde sunulması, mümkün olduğunca fazla mahremiyet sağlanması, sağlık sonuçlarının en iyi olması için ortam bakım ve temizliklerinin yapılması

Yetkinlik veya Yeterlik: Sağlık hizmeti sağlayıcısının kaliteyi etkileyen bilgi, özellik, yetenek, beceri ve davranışlarıdır.

Çıktılar (Sonuçlar) :bir kalite boyutu olarak ele alınmakta ve hedefler, standartlar veya sağlayıcının veya hastaların beklentileri esasında ölçümlenen sonuçlar olarak tanımlanmaktadır

Verimlilik: (etkili bir hizmetin en az maliyetle üretilmesi bu sayede hem uygun olmayan tedavinin yapılmaması hem de hastanın en optimal sürede yeniden sağlığına kavuşması,

Optimal Olma (sağlık hizmetlerinin fayda ve maliyetleri arasında en iyi dengenin kurulması,

Yasallık :Toplum tarafından verilen sağlık hizmetlerin kabul edilmesi,

Katılım :Hasta ile işbirliği yaparak, bakım sürecine bilinçli katılımının sağlanması.

Sağlık Hizmetlerinde Mali Sürdürülebilirlik Kararlarından Bazıları Şunlardır;

.Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin belirli bir önceliklendirme kapsamında STD analizlerinin yapılması ve geri ödeme kararlarında kullanılması,

·Katkı payının özel-kamu sektörü ayrımı olmaksızın kullanılması,

·Referans fiyat sisteminin sağlıklı uygulanması açısından gerçek kur ile resmi kur zaman içinde eşitlenmesi,

· Özel sağlık sigortacılığında poliçe teklifi hazırlama ve tazminat ödemelerinde uygulamayı kolaylaştırmak ve suistimalleri engellemek üzere kamu-özel sektör nezdinde bulunan verinin “tanımlanan kurallar çerçevesinde” karşılıklı paylaşımına imkân tanınması,

· Medula ile E-Nabızın koordinasyonunun sağlanması,

· Mevcut Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının teminat kapsamının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi

· Mükerrer ve gereksiz hizmet kullanımına yönelik olarak hizmetin tamamının SGK’nın geri ödeme basamaklarına uygun hale getirilmesi,

· Sürdürülebilirlik açısından, şehir hastanelerine özel yeni bir yönetim modeli ile birlikte insan kaynağının güçlendirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi,

· Birinci basamak sağlık hizmetlerini hem vatandaşın hem de çalışanın gözünde cazip hale getirecek mekanizmaların belirlenmesi (ödül, katkı payı farklılaşması vs.),

· Öncelikle pilot uygulamalar ve uygun şartlar sağlanarak sevk zinciri uygulamasına başlanması, vatandaşlardan kullanıcı katkı payı alınmaması veya farklılaştırılması.

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın