Blog

Ürün Yaşam Süresini Uzatmak

Ürün yaşam süresi, bir ürünün geliştirilme safhasından etkenliğini yitirmesine kadar geçen süreyi kapsayan bir tanımlamadır.

Bir ürünün yaşamı, öncelikle geliştirilmesi aşaması ile başlar. Bu aşamada, farklı tasarımlar, testler, analizler, prototipler, kullanıcı deneyimleri vb gibi çalışmalardan faydalanılır. Ürünün türü, özellikleri, hedef kitlesi, pazarda muadil ya da ikame bir ürün olup olmamasına bağlı olarak bu sürecin kapsamı değişebilir.

Daha sonra ürün piyasaya sunulur. Reklam ve pazarlama çalışmaları ile ürün, tüketicilere tanıtılır ve zamanla ürüne olan ilgi artırılmaya çalışılır. Ürüne olan talebin ve dolayısıyla satış rakamlarının artırılması bu aşamanın öncelikli hedefleridir.

Ürün gerekli ilgiyi görürse zamanla pazardan pay almaya başlar. Yavaş yavaş kendisini ispatlar; satışlar ile şirket için hem iyi bir gelir sağlar hem de marka itibarını artırır.

Belirli bir süre sonra ürüne olan talep maksimuma ulaşmıştır. Satış rakamları pik yapmıştır artık. Ürün yaşam sürecinde zirve dönemi olarak tanımlayacağımız bu dönemde artık rakip markalar da pazara girmeye başlamıştır.

Ürün satışları zirveye ulaştıktan sonra artık bir süre sabit seyretmeye başlar. Zira artık pazar söz konusu ürün açısından doygunluğa ulaşmıştır. Daha sonra ise zamanla düşüşe geçilir. Ürün yaşam sürecinin bu son aşamasında ürün artık eskisi gibi ilgi görmüyordur. Şirketler pazarda bir süre daha kalabilmek için farklı alternatifler dener; örneğin, çeşitli indirimler ve kampanyalar ile eldeki ürünleri satmaya ya da yeni teknolojiler ile ürünün farklı versiyonlarını çıkarıp ikinci satış dalgasını yakalamaya çalışır.

Ürün yaşam süresini uzatmak, her markanın ürünleriyle ilgili öncelikli hedefleri arasındadır. Bu konudaki çalışmalar daha ürün geliştirme adımında başlar. Rakiplerinden daha farklı, yenilikçi ve işlevsel ürünler geliştirmeyi başaran şirketler, pazara güçlü bir giriş yapabilir.

Bu sürenin uzatılmasında, ürün pazara girdikten sonra yapılacak reklam ve pazarlama çalışmalarının da etkisi büyüktür. Bir ürün doğru hedef kitlesine doğru bir şekilde tanıtılırsa, hedeflenen talep de hızlı bir şekilde yaratılacaktır.

Ürünün pazara girişinden pazar payını büyütme aşamasına geçmesinden sonra talebin istenen seviyelerde olabilmesi için marka imajı ve ürünün güvenliği gibi konular önem kazanıyor. Bir marka, kendi prestijini ürünlerinden bağımsız olarak güçlü tutabilirse, bu durum ürün satışlarına da doğrudan yansıyacaktır.

Ürünün, pazarın doygunluğa ulaşmasından sonra tüketiciler üzerinde etkisinin azalması dönemi de yine doğru bir şekilde yönetilirse ürün yaşam süresi biraz daha uzatılabilir.

Her ürün, vadesini doldurduktan sonra yerini yeni ürünlere bırakır. Bu tarih boyunca her zaman böyle olmuştur. Fakat bu süreyi uzatmak ürün sahibi işletmenin faaliyetleri ile doğrudan ilişkilidir.

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın