Blog

AccountAbility AA1000 SES Paydaş Katılım Standardı

Faaliyetlerinden etkilenen paydaşlarına karşı şeffaf olan, onların fikirlerini karar alma sürecine yansıtan ve onların kaygılarını ciddiye alan her işletme ve kuruluş, rekabete bir adım öne başlıyor.

Bu temelsiz bir iddia değil, özellikle son 20 yıla damga vuran pek çok başarılı işletme üzerine yapılan araştırmaların bilimsel sonucu.

İngiltere merkezli global danışmanlık ve sürdürülebilirlik yönetimi şirketi AccountAbility’nin geliştirdiği AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard) Paydaş Katılım Standardı, önemi her geçen gün daha çok anlaşılan bu yeni nesil yönetim ve organizasyon yaklaşımının temellerini belirleyen yönetim standardıdır.

AccountAbility Tarihçe

Dünyanın her köşesinde sayısız ticari işletmeye, devlet kurumuna ve sivil toplum kuruluşuna ilham veren danışmanlık ve sürdürülebilirlik yönetimi şirketi AccountAbility, 1995 yılından bu yana etik, çevreci ve sosyal hesap verebilirliğin kurumsallaştırılması üzerine disiplinler geliştirmektedir. AccountAbility’nin çok sayıda ülkeyi kapsayan uzun dönem araştırmalar sonucu geliştirdiği ve önde gelen tüm kredi ve derecelendirme kuruluşları tarafından kabul gören 2 standart seti ve 1 prensip kılavuzu vardır:

• AA1000 AS Güvence Standardı (Assurance Standard)

• AA1000 SES Paydaş Katılım Standardı (Stakeholder Engagement Standard)

• AA1000 AP Hesap Verebilirlik Prensipleri (Accountability Principles)

AccountAbility standartları ve kılavuzları esasen 3. kişi güvencesi veren bağımsız denetçi danışmanlık firmaları tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş olsalar da, çağdaş yönetim ve hesap verebilirlik yönetimine geçmek isteyen istisnasız her ölçekte işletme ve kurum tarafından uygulanabilme özelliği taşırlar.

AccountAbility AA1000 SES Paydaş Katılım Standardı Amaç ve Kapsam

AA1000 SES, kaliteli paydaş katılımını tasarlama, uygulama ve kurumsal iletişimin bir parçası haline getirme süreçleri için çerçeve oluşturur. Standardın tarifinde;

– Paydaş katılımına nasıl bağlı kalınacağı,

– Katılımın amacının, çerçevesinin ve katılımcıların nasıl belirleneceği,

– Paydaş katılımı ile idarenin, stratejilerin ve operasyonların nasıl kaynaştırılacağı ve

– Verimli sonuçlar ve kaliteli katılım sağlanması için yapılması gerekenler yer alır.

AA1000 SES Paydaş Katılım Standardı uyarınca katılım süreci tüm paydaşlar için değer yaratmalıdır. Standart her türde ve her seviyede katılım için tasarlanmıştır. İç ya da dış katılıma uyarlanabilir, özel sektörce, kamu kurumlarınca ya da sivil toplum örgütlerince benimsenebilir. Süreklilik gösteren faaliyetlerde ya da proje bazında uygulanabilir. AA1000 SES standardını katılım sürecinin sorumluları, yönetici konumda olanlar ya da katılımcılar uygulayabilir.

AA1000 SES standardı, aşağıdaki grafikte de görülebileceği şekilde kuruluşlar içerisinde karar alma sürecini sürekli besleyen bir katılım döngüsü yaratmayı amaçlar. 

AA1000 SES Paydaş Katılım Standardı Faydaları

AccountAbility AA1000 SES, kaliteli paydaş katılımıyla oluşan çoksesliliğin getireceği fikri zenginlik ve kamuoyu nezdindeki pozitif ayrışma ile kuruluşları ileri taşır. Kaliteli paydaş katılımı:

– İşletmeleri daha eşitlikçi ve daha sürdürülebilir kılar

– Ortak akılla çevresel algıyı genişletir, riskleri ve fırsatları netleştirir

– İmalattan tasarıma dek tüm süreçlerde inovasyon ve Ar-Ge için sağlam zemin oluşmasını sağlar

– İşletme içi öğrenme süreçlerine katkıda bulunur

– İç ve dış paydaşların daha mutlu ve böylece daha motive olmasını sağlar

AA1000 SES Paydaş Katılım Standardı’nın Dayandığı Prensipler

AccountAbility standartları AA1000 AP prensipler kılavuzunda detaylı olarak belirtilen 4 temel prensip üzerine inşa edilmiştir. Bu prensipler:

Kapsayıcılık (Inclusivity): Bireyler kendilerini doğrudan ya da dolaylı etkileyen faaliyetin kaynağı olan karar alma mekanizmasında söz sahibi olmalıdırlar.

Gereklilik (Materiality): Kurumsal karar alıcılar, sürdürülebilirlik kapsamına giren hususlarda sorumluluk almalı, farkındalık göstermeli ve paydaşlara karşı açık olmalıdır.

Sorumluluk (Responsiveness): Tüm kuruluşlar sürdürülebilirlik kapsamındaki hususlarda ve bunların etkileri konusunda şeffaf olmalıdırlar.

Etki (Impact): Her kuruluş aldığı kararların ve operasyonlarının çevre ekosistemleri nasıl etkilediğini takip etmeli, değerlendirmeli ve sonuçlar için hesap verebilmelidir.

AA1000 SES Katılım ve Entegrasyon Süreci

AA1000 SES Paydaş Katılım Standardı sürecinde kuruluşlar özetle şu adımları atmalıdır:

1- AA1000 AP prensiplerine bağlılık

2- Paydaş katılımın stratejilere ve yönetime entegrasyonu

3- Paydaş katılımı süreci için hedeflerin konması

4- Amaca bağlı olarak katılımın kapsamını belirleme

5- Katılım sürecinin üyelerini, sorumlulukları ve idareyi belirleme

6- Katılımcı profilini, katılım düzeylerini ve açıklık sınırlarını tespit etme

7- Katılım süreci için kaynak ayırma

8- Paydaşlar ve kuruluş için risklerin değerlendirilmesi

9- Katılım çağrısı ve katılımcıları aydınlatma

10- Sürecin ve sonuçların dokümantasyonu

11- Aksiyon planı oluşturma

12- Gözden geçirme ve süreci geliştirme

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın