Blog

Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi

Avrupa Yeşil Mutabakatı Sürdürülebilir Ürün Girişimi

AB Sürdürülebilir Ürün İnsiyatifi (SPI), 2009’da yayınlanan Ekotasarım (Ecodesign) Yönetmeliği’nin kapsamını genişletmektedir. Ecodesign Direktifi, enerjiyle ilgili ürünlerdeki sürdürülebilirliğe odaklanmayı sınırlandırırken Sürdürülebilir Ürün Girişimi (SPI – Sustainable Prodcut Initiative) her türlü ürünü kapsamaktadır. Tekstil, elektronik, mobilya, çelik, kimyasallar ve daha birçok ürün bu programın kapsamındadır. Sürdürülebilir Ürün Girişimi, yalnızca Avrupalı ​​şirketler için değil , Avrupa pazarına ürün yerleştiren tüm şirketler için geçerlidir.

Sürdürülebilir Ürünler Girişimi, Ecodesign Direktifini revize etmekte ve AB pazarına sunulan ürünleri daha sürdürülebilir hale getirmektedir. SPI’nin, yalnızca ev aletleri, bilgi ve iletişim teknolojileri veya mühendislik gibi ürünlere yönelik olan Ecodesign Direktifinin dar kapsamının ötesine geçmesi ve uyumlu göstergelere ve çevresel ayak izleri gibi yaşam döngüsü değerlendirmelerine dayalı sürdürülebilirlik kriterleri belirlemesi beklenmektedir.

Avrupa Komisyonu (EC), Mart 2020’de açıkladığı Döngüsel Ekonomi Eylem Planındaki (CEAP) Sürdürülebilir Ürünler Girişimi (SPI) aracılığıyla ürünleri iklim açısından nötr, kaynak açısından verimli ve döngüsel ekonomiye uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. SPI’nin ürün politikasına yönelik yenilenmiş bir Avrupa yaklaşımında ana araç olarak hizmet etmesi planlanmaktadır. Geniş kapsamı ve birçok sektör üzerindeki büyük etkisi nedeniyle, programın yakın gelecekte AB pazarına yapılan sürdürülebilir ürün arzını çok ciddi şekilde etkilemesi öngörülmektedir.

Avrupa Parlamentosu, Şubat 2021’deki Döngüsel Ekonomi Eylem Planına İlişkin Yasama Dışı Kendi Girişimi Raporunda (Non-Legislative Own-Initiative Report on the Circular Economy Action Plan) doğrusal “al-yap-at” ekonomisini gerçekten döngüsel bir ekonomiye dönüştürme ihtiyacının altını çizmektedir. Ayrıca, Avrupalı ​​şirketlerin küresel bir pazarda oynamasını beklediği öncü role de dikkat çekmektedir. Sürdürülebilir Ürün Girişimi (SPI) böylelikle döngüsel ekonomideki yenilikçi oyuncular için birçok fırsat sunmaktadır.

Sürdürülebilir Ürünler Girişimi, kritik sürdürülebilirlik ilkeleri ve ürünlerin çevresel yönleriyle bağlantılı özel gereksinimler belirlemektedir. Fakat bu düzenleme çerçevesinde, elektronik, BT ve tekstil gibi öncelikli ürün gruplarının yanı sıra mobilya ve çelik, çimento ve kimyasallar gibi yüksek etkili ara ürünlerin üreticileri, daha döngüsel ürünler sağlamaktan ve ürünler atık haline gelmeden müdahale etmekten sorumlu tutulmaktadır. Örneğin ürünlerin hizmet olarak sunulması, onarım hizmetinin sağlanması veya yedek parça bulunabilirliği gibi gerekliliklerin şirketler üzerinde oluşturacağı baskıya, iş yüküne ve maliyetlere dikkat edilmelidir.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın