Blog

Sürdürülebilir Ekonominin Faydaları

Sürdürülebilirlik uygulamalarının finansal faydalarını değerlendirmek, hem mali hem de ekonomik etkilerinin dikkate alınmasını gerektiriyor. Mali faydalar, kuruluşların azalan harcamalarından ve artan gelirlerden oluşuyor genellikle. Çeşitli sürdürülebilirlik stratejilerine ve projelerine yapılan yatırımlar, kurumlar için kısa ve uzun vadeli faydalar yaratabilir. Bunlardan bazılarını şöyle sırlayabiliriz:

  • Su, enerji ve altyapı geliştirme ve bakım maliyetleri dahil olmak üzere azalan kurum harcamaları yoluyla bütçe tasarrufu.
  • Artan ekonomik aktivite ve emlak değerleri yoluyla vergi ve harç gelirlerini artırmak
  • Maliyet tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri yoluyla uzun vadeli yükümlülüklerin azaltılması
  • Enerji ve su maliyetlerindeki olası artışlar gibi belirsizlik zamanlarında mali istikrarın iyileştirilmesi
  • Bu tasarrufları; ek tasarrufları, gelirleri ve ekonomik kalkınmayı teşvik eden yeni ve belirli hedefleri bulunan yatırımlar için kullanmak.

Sürdürülebilirliğin ekonomik kalkınma üzerindeki faydaları ise bir topluluğun ekonomik olarak büyümesi, rekabet gücü ve canlılığındaki gelişmelerden oluşur. Sürdürülebilirlik stratejileri, bir işletmenin kârlılığını iyileştirebilir, mevcut çevresini ve paydaşlarını geliştirebilir ve yeni ekonomik faaliyetleri daha yürütülebilir ve niş alanlara çekebilir. Bu çabalar, yerel sakinleri ve yabancıları bir yetki alanı içinde yatırım yapmaya ve harcamaya teşvik etmek ve böylece ekonomik kalkınmayı daha fazla teşvik etmek için de kritik önem arz ediyor. Sürdürülebilirliğin ekonomik faydalarını şöyle özetleyebiliriz:

  • Sürdürülebilirlik konusunda en iyi uygulamalar, su, enerji, gaz ve diğer kaynaklara yapılan harcamaları azaltarak bireylere ve işletmelere tasarruf sağlar. Bu yerel tasarruflar daha sonra ek yerel yatırımları ve ekonomik faaliyetleri desteklemek için kullanılabilir.
  • Çeşitli konut seçenekleri, ticari gelişmeler ve verimli ve uygun ulaşım seçenekleri ile iyi planlanmış topluluklar, yeni ve genişleyen işletmelere daha fazla yatırım yapılmasını sağlar. Bu yatırımlar yerel ekonomik aktiviteyi ve istihdamı artırarak hem çalışanlar hem de işverenler için zaman ve para tasarrufu sağlayabilir. İyi tasarlanmış topluluklar ve verimli ulaşım ağları, çoğu istihdam artışının kaynağı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü korumak ve desteklemek için de önemlidir.
  • Sürdürülebilirlik uygulamaları aracılığıyla bireyler için fiziksel aktivitelere katılma ve sağlıklı gıda seçimleri yapma fırsatları ortaya çıkar. Yani sürdürülebilirliğin bireylerin farkındalığını da artırdığını söylemek mümkün. Böylelikle işletmeler, çalışanlar ve kamu kurumları için ayrılan sağlık hizmetleri maliyetleri düşer, çalışanların üretkenliği artar. Bu da yerel yönetimlerin, şehirlerin ve bölgelerin ekonomisine sürdürlebilir katkılar sunar.

Sürdürülebilir kalkınma, ekonominin boyutunu değil kalitesini iyileştirmeye odaklanmaktadır. Sürdürülebilirliğin ekonomi üzerindeki faydalarını anlamamız için öncelikle daha büyük bir ekonomiye değil, daha iyi bir ekonomiye ihtiyacımız olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir uygulamalar, genel tüketimin azaltılması ve finansal kazanımların daha adil bir şekilde dağıtılmasıyla ekonomileri daha iyi hale getirebilir. Daha kaliteli ürün ve hizmetlerle insanların yaşam kaliteleri ve refah düzeyleri de artar.

Sürdürülebilir ekonomiler, merkezileştirilmiş üretim yerine dağıtılmış yani yerel üretimi teşvik ediyor. Merkezileştirilmiş ve otomatikleştirilmiş üretimin endüstriyel paradigması, maksimum miktarda mal ve hizmeti en düşük maliyetle elde etmek ve böylece kârları ve ekonomik büyümeyi en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktada sorun, üretilen mal ve hizmetlerin fiyatının, hesaba katılmayan dış maliyetleri içeren gerçek maliyetini yansıtmamasıdır.

Yerel üretim ise azaltılmış emisyonlar, kirlilik ve atık dahil olmak üzere merkezileştirilmiş üretime göre birçok çevresel faydaya sahiptir. Yerelleştirilmiş ve sürdürülebilir hale getirilmiş bir ekonomi, daha küçük ölçekli üretimler, istihdam yaratma, yerel ekonomi performansını artırma ve bir düzeyde özerkliği sürdürme gibi önemli toplumsal faydalara da sahiptir. Bu ekonomilerdeki küçük yerel işletmeler; el yapımı ürünler, zanaat faaliyetleri ve güneş, rüzgar ve biyokütle gibi dağıtılmış enerji kaynaklarından daha fazla yararlanabilir.

Sürdürülebilirlik, daha iyi tasarımın yanı sıra daha az üretimi teşvik eder . Bu da ürün ve hizmetlerin daha kaliteli, daha dayanıklı ve daha kullanışlı olacağı anlamına gelir. Bu sayede ortaya çıkan atık miktarı ve bu atıkları bertaraf etmek için kullanılan kaynaklar (zaman, iş gücü, enerji, para vs) azalır.

Sürdürülebilirliğin bireylere, kurumlara ve ülkelere sağladığı katkılar sadece çevresel boyutta değildir. Sosyoekonomik anlamda da kısa ve uzun vadede birçok katkı sunmaktadır. Sürdürülebiliriğin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları da doğrudan veya dolaylı olarak birbiriyle bağlantılı olduğundan herhangi bir konuda elde edilecek bir fayda zamanla diğer alanlarda da kendini gösterecektir.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın