Sürdürülebilirlik Eğitimleri

kurumsal-surdurulebilirlik-egitimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi ve Sertifika Programı

Günümüz iş dünyasında artık birçok işletme, faaliyetlerine sadece kâr odaklı hedefler, planlar ve stratejiler ile yön vermenin yetersiz olduğunu anlamış durumda. Bir işletmenin başarısı artık sadece finansal göstergeler ile değil aynı zaman çevresel ve sosyal anlamdaki performansı ile de ölçülüyor. Bir şirketin piyasada kalıcı olabilmesi, müşteri memnuniyetini sürekli artırabilmesi, paydaşları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, borsaya kote olabilmesi ve marka değerini yükseltebilmesi için finansal, çevresel ve sosyal konularda bir bütün olarak başarılı olması gerekiyor. Bütün bunların kesişim noktasında ise kurumsal sürdürülebilirlik felsefesi yer alıyor. Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi ile bu başarıyı yakalamak mümkün.

Karbon-Bilgilendirme-Eğitimi-1200

Karbon Bilgilendirme Eğitimi

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, çağımızın en önemli çevre problemlerinden biri. Bu problemler her ne kadar sadece çevresel parametreler ile değerlendirilse de çeşitli sosyal ve finansal sorunları da beraberinde getiriyor.Geleceğimizi de büyük ölçüde tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği problemlerinin temelinde sera gazı emisyonları ve atmosfere karbon salımı yer alıyor. Bireylerin, kurumların ve devletlerin bu sorunlar ile mücadele edebilmesi için sorunların potansiyel kaynaklarını, etkilerini ve sonuçlarını bilmesi büyük önem arz ediyor.

kurumsal-karbon-ayak-izi.-800

Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimi

Beşeri faaliyetlerden kaynaklanan iklim değişikliği, dünyanın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak tanımlanmaktadır.Sera gazı emisyonu ve giderek büyüyen karbon ayak izinden dolayı gelecek yıllarda daha büyük sorunlar ile karşılaşılması beklenmektedir.İklim değişikliğinin hem insan hem de doğal sistemler üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Kaynak bulunabilirliği, ekonomik faaliyetler ve insan refahı üzerinde önemli etkilere yol açabilmektedir. Buna karşılık, atmosferdeki sera gazı (GHG) konsantrasyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine adaptasyonu kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yürütülmekteir. Kamu ve özel sektör tarafından uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel girişimler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. ISO 14064 – 1 de bu çalışmalardan biridir.

marka-ve-surdurulebilir-inovasyon-egitimi

Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitimi

Tüm dünyada giderek daha popüler hale gelmeye başlayan bir kavram inavasyon.Özetle yeniliğin fikir aşamasından somut çıktılar alınmasına kadar geçen tüm sürecini ifade eden inovasyon, artık markalar için en önemli kriterlerden biri haline gelmiş durumda. Öyle ki, markaların günümüz dünyasında gelişmelere hızla ayak uydurması ve geleceğe yön vermesi için inovasyonu bir kurum kültürü haline getirmesi kaçınılmaz bir durumdur artık. Bir kurum, marka değerini sürekli olarak artırmak istiyorsa inovasyon çalışmalarını da sürdürülebilir kılmak zorunda.

Kurumsal-Surdurulebilirlik-Danışmanligi

Kurumsal Sürdülebilirlik Eğitim Modülü

Eğitim Programı İçeriği: Kurumsal Sürdürülebilirlik İlkeleri, İşletmelerde Kurumsal Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma, Sürdürülebilir Finans ve Finansman Araçları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri ve Ölçümü, Sektörel Deneyim Paylaşımları Eğitim Programının Amacı: Kurumların, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlamak, sürdürülebilirlik risklerinin farkına varıp, yönetimi konusunda bilgilerini arttırmak ve kurumların sürdürülebilir değer yaratma hedeflerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla bilgi birikimini artırmaktır.