Kurumsal Sürdülebilirlik Eğitim Modülü

Eğitim Programı İçeriği:

Kurumsal Sürdürülebilirlik İlkeleri, İşletmelerde Kurumsal Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma, Sürdürülebilir Finans ve Finansman Araçları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri ve Ölçümü, Sektörel Deneyim Paylaşımları

Eğitim Programının Amacı:

Kurumların, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlamak, sürdürülebilirlik risklerinin farkına varıp, yönetimi konusunda bilgilerini arttırmak ve kurumların sürdürülebilir değer yaratma hedeflerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla bilgi birikimini artırmaktır.

Eğitim Programının Faydaları:

 • Sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerinin iş süreçlerine entegrasyonu
 • Kurumsal yönetimin ilkelerini anlama
 • GRI ilkeleri ve kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması hakkında bilgiyi artırma
 • Kurumsal sürdürülebilirlik kilit performans göstergeleri ve ölçümlenmesinin öğrenilmesi

Eğitim Programının Hedef Kitlesi:

 • Proses Liderleri
 • Kurumların sürdürülebilirlik raporlaması çalışmalarından sorumlu olan yöneticiler
 • Borsa profesyonelleri
 • Kariyerlerini sürdürülebilirlik alanında geliştirmek isteyen kişiler

Eğitim Planı

GÜN
1
 • Sürdürülebilirlik Nedir?  Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik İlkeleri
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İş Süreçleri Entegrasyonu
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi
GÜN
2
 • İşletmelerde Kurumsal Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve En İyi Uygulama Örnekleri
GÜN
3
 • Sürdürülebilir Finans ve Finansman Araçları
 • Sorumlu ve Sürdürülebilir Yatırım ile Çevresel-Sosyal-Ekonomik
  Konuların Etkileşimi
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Kilit Performans Göstergeleri
 • Döngüsel Ekonomi
GÜN
4
 • Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkileri
 • Hukuk Açısından Sürdürülebilirlik
 • Sektörel deneyim paylaşımları
 • Covid-19 Küresel salgın nedeniyle eğitimlerimiz Online (Canlı) olarak sürmektedir.
 • Eğitim Programı sonunda katılım belgesi verilecektir.