Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi Nedir?

İşletmeler hesapladıkları sera gazı emisyon değerlerini karbon ayak izi doğrulama belgesi ile doğrulayabilmektedir. Günümüzdeki birçok firma kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerinin bir gereği olarak kurumsal karbon ayak izini hesaplamak ve raporlamakla yükümlüdür. Fakat hesaplanan bu değerin bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanması gerekmektedir. Karbon ayak izi doğrulama belgesi de bu bağlamda işletmelerin karbon ayak izi verilerinin doğru ve tutarlı olduğunun tüm paydaşlar tarafından bilinmesini sağlamaktadır. Karbon ayak izi doğrulama belgesi almak isteyen firmalar, öncelikle karbon emisyon değerlerini ilgili standartlara göre ölçmek ve daha sonra doğrulama işlemi için akredite kuruluşlara başvuru yapması gerekmektedir.

Bilindiği üzere ISO 14064 standardı, sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının ölçülmesi ve raporlanması için işletmelere kılavuzluk etmektedir. Faaliyet alanı ne olursa olsun her kurum, ISO 14064 standartlarını kullanarak atmosfere saldıkları sera gazı emisyonlarını düzenli olarak ölçmek ve bir envanter haline getirmek zorundadır. ISO 14064-1, -2, ve -3 standartları bu bağlamda şirketlerin ihtiyaç duyduğu gereksinimleri açıklamaktadır. Fakat kurumsal karbon ayak izi çalışmaları bu noktada bitmemektedir. Hesaplanan değerlerin geçerli olması ve paydaşlar tarafından referans kabul edilebilmesi için mutlaka bir doğrulama işleminden geçmesi gerekmektedir. Karbon ayak izi doğrulama çalışmaları da TÜRKAK tarafından ISO 14065 standardına göre akredite edilmiş bağımsız kuruluşlar tarafındna yapılmaktadır.

Karbon ayak izi doğrulama belgesi ISO 14065 ve ISO 14064-3 standartlarına göre yapılmaktadır. Sera gazı beyanlarının doğrulanması ve geçerli kılınması için gerekli şartları içeren ISO 14064-3 ve çevresel bilgileri onaylayan ve doğrulayan kuruluşlar için genel ilkeler ve gerekliliklerin yer aldığı ISO 14065 standardı bu noktada en önemli belgeler olmaktadır. Ayrıca karbon ayak izi doğrulama ekipleri için yeterlilik gereksinimlerini açıklayan ISO 14066 standardı da bu süreçte bir diğer referans dokümanlardan biridir.

Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi Nasıl Alınır?

Kurumsal sera gazı emisyon değerlerini hesaplayan ve raporlayan işletmeler doğrulama işlemi için akredite kuruluşlar ile iletişime geçmektedir. Bu süreç ile ile ilgili önemli hususları şöyle özetleyebiliriz:

  • Karbon ayak izi doğrulama belgesi vermeye yetkisi olan kuruluşlar öncelikle ISO 14064-1 standardını referans alarak işletme bünyesinde incelemeler gerçekleştirmektedir.
  • Bu inceleme, karbon ayak izi verilerinin ilgili standartlara göre hesaplandığına dair sınır bir güvence veren kanıtların test edilmesini içermektedir.
  • Karbon ayak izi envanteri hazırlama ve raporlama süreçleri test edilirken hem kurum konsolidasyon düzeyinde hem de yerel tesis seçimindeki unsurlar incelenmektedir.
  • Karbon ayak izi doğrulama belgelendirmesi yapan kuruluşlar ISO 14064-3 ve ISO 14065 standardında yer alan ilkeleri ve prensipleri dikkate alarak doğrulama süreçlerini tamamlar ve çalışmalarını bir rapor haline getirir.
  • İşletmenin sera gazı beyanı ile doğrulama işleminden sonra elde edilen verilerin birbiriyle örtüşmesi durumunda karbon ayak izi doğrulama belgesi hazırlanabilmektedir.

Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Sera gazı beyanlarının doğrulanması, şirketlerin faaliyetlerini gerçekleştirirken yaydıkları sera gazı miktarını ölçmelerine ve böylece iklim değişikliği etkilerini azaltma konusundaki taahhütlerini kanıtlamalarına olanak tanımaktadır. Doğrulanmış emisyonlar, üretim faaliyetleri gibi doğrudan veya mal taşımacılığıi tedarik zinciri süreçleri, elektrik ve su kullanımı veya personel seyahatleri gibi dolaylı emisyonlardan oluşabilmektedir. Kuruluşlar bu bağlamda hem doğrulamaların sıklığını hem de ölçülecek unsurları detaylı olarak tanımlamak zorundadır. Doğrulama süreci sayesinde işletmelerin iklim değişikliği etkileri ve karbon nötr olma hedeflerine giden yolda oluşturduğu politikalar ve prosedürlerin etkinliği bağımsız kuruluşlar aracılığıyla doğrulanabilmektedir.

Karbon ayak izi doğrulama belgesi, işletmelerin çevresel taahhütlerinin, paydaşları tarafından tanınmasını sağlamaktadır. Bu belge, yeni yatırımlar ve sübvansiyonlar için ilgili kişi ve kurumlar açısından bir şeffaflık yaratmaktadır. Piyasada bir rekabet avantajı oluşturulmasını da sağlayan belge, emisyon kaynaklarının izlenmesi yoluyla birçok konuda maliyetleri de minimize edebilmektedir.

Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi Eğitim ve Danışmanlık

Karbon ayak izi hesaplama ve doğrulama işlemleri, kuruluşların faaliyet alanına bağlı olarak oldukça kompleks ve uzun bir süreç gerektirebilmektedir. Bu sürecin hem kolay hem de hızlı ve düşük maliyetli olabilmesi için işletmelerin mutlaka konunun uzmanlarından yani danışmanlık firmalarından destek alması gerekmektedir. Danışmanlık firmaları, karbon ayak izi doğrulama belgesine ilişkin tüm gereklilikleri belirlemekte ve şirketlerin belgeyi alması için gereken tüm adımların hızlı ve kolay bir şekilde atılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle firmaların bu sürecin daha en başında kaliteli ve güvenilir hizmetler sunan bir danışmanlık firmasından destek almasında fayda vardır.