Blog

Karayolu Taşımacılığında Karbon Ayak İzi

Tanımı

Operasyon ve taşıma sırasında kullanılan enerji tüketimi (örn. elektrik, yakıt, yenilenebilir enerjiler). CO2, CH4, N2O, HFC, PFC ve SF6 dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı sera gazları. Ayrıca şirket tarafından yenilenebilir enerji üretimi içerir.

Sektör sorunları

Küresel taşımacılık fosil yakıtlara büyük ölçüde bağımlı olduğundan, endüstrinin yakıt yanma larından kaynaklanan dünya çapındaki doğrudan CO2 emisyonlarının neredeyse dörtte birini oluşturduğuna şaşmamak gerek. Karayolu araçları – arabalar, kamyonlar, otobüsler ve iki- ve üç tekerlekli – bu CO2 emisyonlarının dörtte üçünden sorumludur

(1). Amerika Birleşik Devletleri’nde taşımacılık, ülkenin SERA emisyonlarının %26’sını oluşturan ikinci büyük sera gazı emisyon (GHG) üreticisidir

(2). Bu da sektörün enerji tüketimine eşit olarak yansımaktadır. Avrupa Çevre Ajansı’na (AÇA) göre karayolu taşımacılığı, 2017 yılında 12,8 milyon TJ’lik bir tüketimle Avrupa Birliği’nde taşımacılık sektöründe ki en yüksek enerji tüketimini oluşturuyor. Enerji verimliliği ekonomik büyüme ile bağlantılı olmakla birlikte

(3) GHG salınımı ve aşırı enerji tüketimi şirketlerin hayatta kalmasını tehdit eden iklim değişikliğiile bağlantılı olmuştur

(4). Bu da temiz ve enerji tasarruflu bir operasyona geçişi çok önemli hale getirir. Yolcu kara taşımacılığı sektörü elektrikli araçlara yatırım yaparak karbon ayak izlerini önemli ölçüde azaltabilir. Elektrikli araçlar daha az doğrudan SERA salınımı üretir ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji ile aracın şarj edilmesiyle faydaları daha da artabilir

(5). GHG emisyonları da biyoyakıtlar için fosil yakıtlar yerine azaltılabilir

(6). Ayrıca, sürücüler eko-sürüş konusunda eğitilebilir, hangi aslında enerji tüketimi ve SERA emisyonlarını azaltmak teknikleri sürüş vardır. İyileştirme, doğrudan ve dolaylı SERA emisyonları, yakıt tüketimi ve yenilenebilir enerji tüketiminin izlenmesiyle ölçülebilir. 2019 yılından bu yana çeşitli ülkeler ekonomilerini karbonsuzlaştırmak için bir hidrojen stratejisi ne taahhüt etmiştir (örneğin AB, Çin, Japonya). Sıfır emisyonlu enerji taşıyıcısı olarak hidrojen çeşitli uygulamalar için geçerlidir ve yakıt hücreleri veya içten yanmalı motorlar aracılığıyla kullanılabilir. Araç itme gücü açısından karayolu ve demiryolu taşımacılığı gibi aktivitelerde ve malzeme taşıma da kullanılmaktadır. Deniz uygulamalarında (iç ve kıyı su taşımacılığında) hidrojen kullanımı şu anda pilot projelerde araştırılıyor.

Benzer İçerikler
Blog

VCS Programı

VCS Programı, dünyanın en yaygın kullanılan gönüllü sera gazı programıdır. Yaklaşık…
Daha Fazlası
Blog

Sınırda Karbon Düzenlemesi

Sınırda Karbon Düzenlemesi Nedir?Sınırda Karbon Düzenlemesi, yüksek karbon ayak izine…
Daha Fazlası
Blog

IPCC AR6 İklim Değişikliği Raporu

IPCC AR6 Raporu: “Climate Change 2021: The Physical Science Basis”IPCC (Hükümetlerarası…
Daha Fazlası
E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir