Blog

Sürdürülebilirlik Nihai Bir Hedef ya da Hedefler Midir?

Sürdürülebilirlik kavramı, son 20 – 30 yıllık süreçte hayatımızın içinde, hatta merkezinde. Biz farkında olsak da olmasak da hayatımızı büyük ölçüde şekillendiriyor. Bireyler, kurumlar ve ülkeler sürdürülebilir olmak için gayret…
Blog

Gelişmenin Sürdürülebilirlikle İlişkisi Nedir?

Günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden ve üstünde durduğumuz kavramlardan biridir “gelişim”. Bireysel olarak kişisel gelişim, fiziksel gelişim, zihinsel gelişim; sosyal, duygusal, ahlaki gelişim ve daha birçok farklı gelişim türlerinden…
Blog

JOHANNESBURG Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi

Sürdürülebilir Kalkınma, hızlı kapitalist büyümenin ekolojik denge üzerinde yarattığı durumların farkına varılarak ve kalkınma ile çevre arasındaki bağlantının göz önünde bulundurulmasıyla beraber 1960’ lı yıllarda ortaya…
Blog

Kullanılabilirlik / Usability

Kullanılabilirlik en kısa ve basit anlamıyla kullanım kolaylığı olarak tanımlanabilir. İnsan yapısı ürünlerin kolay kullanılması ya da kullanım öğreniminin kolaylıkla sağlanması gibi unsurları kapsamaktadır. Yüksek kullanılabilirlik oranı ürünün…
Blog

KPMG Sürdürülebilirlik Endeksi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve insanoğlunun barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yapılan evrensel bir eylem çağrısı olarak tanımlanabilir.Şirketlerin henüz Sürdürülebilir…
Blog

Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi Karbon Ayak İzi Nedir ?İnsan eylemleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının CO2 (Karbondioksit)…
Blog

Join Life Sürdürülebilirlik Sertifikası

Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneğidir. 21. yüzyılda genel olarak biyosfer ve uygarlığın bu yeteneğine atfen kullanılır. Aynı zamanda, kaynakların sömürülmesi, yatırımların yönü, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve kurumsal değişimin uyum…
Blog

Ecovadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Ecovadis, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme ve Raporlama alanında dünyanın en önemli kurumlarından biridir. Kurulduğu yıl olan 2007’den günümüze kadar sürdürülebilir tedarik sürecinde inovasyonu teşvik etmek ve riskleri azaltmak için…
Blog

Stratejik Planlama Yönetimi

Stratejik planlama, bir örgütte görev almakta olan her kademedeki kişinin katılımını ve örgüt yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur. Bu anlamda paydaşların gereksinim ve beklentileri, paydaşlar ve…
Blog

Su Ayak İzi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Nasıl Azaltılır?

Dünyada canlılığın devamı için en önemli maddelerden biri olan su, insan yaşamı için de en değerli kaynaktır. Su kaynaklarının tükendiği veya su kaynaklarına erişimin zorlaştığı bir dünyada canlıların yaşamı tehlikeye girmekte; tarımsal ve…