Blog

Su Kıtlığı

Bu ifadeyi son yıllarda sıkça duymaya başladık. İlk duyduğumuzda bize oldukça ilginç geldi aslında. Yaklaşık dörtte üçü sularla kaplı olan bir gezegende nasıl olur da su kıtlığı yaşanırdı ki! Fakat su kıtlığı dediğimiz mesele, tatlı su…
Blog

Sağlıkta Sürdürülebilirlik

Sağlık sektörünün karmaşık yapısı ve sağlık kuruluşlarının yarattığı sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler dikkate alındığında sağlıkla ilgili tüm sürdürülebilirlik girişimlerinin sağlık sisteminde sürdürülebilirliğin kavramsal…
Blog

Ürün Yaşam Süresini Uzatmak

Ürün yaşam süresi, bir ürünün geliştirilme safhasından etkenliğini yitirmesine kadar geçen süreyi kapsayan bir tanımlamadır.Bir ürünün yaşamı, öncelikle geliştirilmesi aşaması ile başlar. Bu aşamada, farklı tasarımlar, testler, analizler…
Blog

Ortak Geleceğimiz

Ortak Geleceğimiz (Our Common Future), 1987’de Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapordur. Brundtland Raporu olarak da bilinir. Rapor, sürdürülebilir kalkınma kavramının ilk kez ele alınması bakımından önem taşıyor.Ortak Geleceğimiz…
Blog

Kaynak Tüketimi

Bilinen evrende hiçbir kaynak sınırsız değildir. Bu durum, kaynağın türüne bağlı olmaksızın her zaman geçerlidir. Eskilerin dediği gibi “hazıra dağ dayanmaz” yani hiçbir zaman. İçinde bulunduğumuz dönemde dünya nüfusu ve sanayileşme artmış, bu…
Blog

Riskler ve Fırsatlar

Bir işletmenin devamlılığın sağlanmasında en önemli konulardan biri de riskler ve fırsatlardır. Bilindiği üzere ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin son versiyonu da risk tabanlı düşünme yaklaşımını esas alan değişiklikler ile yayınlandı. Yine…
Blog

Kurumsallaşma

İş hayatında en çok duyduğumuz ifadelerden biridir “kurumsallaşma”. Kurumsal şirket, kurumsal marka vb. gibi kavramlar bütün sektörlerin ortak noktalarından biridir. Peki nedir bir işletmeyi kurumsal yapan veya yapmayan şeyler? Bir şirket ne zaman kurumsal…
Blog

Marka nedir?

Marka, yüzyıllardır hayatımızın içerisinde olan bir kavram. Markanın Eski Mısır’a kadar uzanan bir geçmişi vardır.O dönemlerde hırsızlığın önüne geçilebilmek için, belirli ürünlerin markalanması ile aslında bugünkü marka teriminin…
Blog

Sürdürülebilirlik İle Verimlilik Aynı Şey Midir?

Dünyamızda verimli ya da verimsiz her sistem veya sürecin sonunda belirli bir atık söz konusu. Her ne kadar son yıllarda geri dönüşüm uygulamalarını farklı alanlarda görmeye başlamış olsak da bunun ne kadar etkili olduğu tartışılır.En basitinden…